DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min glädje har Jag i varje rent hjärta

June 10, 1994

(USA - Fairfield County)

Herre? Jag står till Ditt förfogande.

Jag Är; här står Jag, vid din sida;

sätt ditt hopp till Mig så kommer du att stå tryggt; o dotter, säg dem, säg dem att Mitt Hjärta är en avgrund av Kärlek och Barmhärtighet; Anden som Jag sänder er skall påminna er om Sanningen och att Jag Är;

lyssna och skriv: frid vare med er; små barn, Min glädje har Jag i varje rent hjärta; Jag gläder Mig när Jag ser era ögon söka endast himmelska ting; Min ära får Jag när ni kommer till Mig och säger: ”här är jag .... här är jag”, och erbjuder Mig ert hjärta så att Jag kan förvandla det till Min egendom och sedan härska i det; Min väldiga storhet och Min glans uppenbaras när ni håller Min helgedom1 helig, och förvandlar den till en strålande boning för Mitt majestät; Mitt herravälde får Jag när ni i er svaghet och fattigdom kan utropa:

”hosianna! hosianna!
till Konungen som frälste oss för evig tid!"

... detta är Min Härlighet .... genom ert offer kan Jag göra trädgårdar av ödemarker .... genom er kärlek uppväcker Jag de döda;2 genom er törst efter Mig er Gud, tröstar ni Mig och blir till en lenande balsam för Mitt sargade Hjärta .... lyft upp din blick, Mitt barn, och se på Honom som böjer sig ned från himmelen för att lyfta dig upp till Sig; kom, Mina städer, och stäm upp med en röst och med ett hjärta den bön som Jag har lärt er att be:

(Jag bad.)

Jag välsignar er från djupet av Mitt Heliga Hjärta; Jag välsignar er och lämnar kvar Min Kärleks Suck på er panna; var ett;


1 Vår själ.
2 De andligen döda.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message