DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Avväpna fienden, besegra splittraren
Jag har uppväckt dig för att förhärliga Mig

11 juni 1994

(South Hadley, Massachusetts)

Min Herre?

Jag Är; ta emot Min Frid;

hör Min Röst: dotter, Jag skall ingjuta Min Ande i dig och du skall öppna din mun denna kväll och Mina Ord skall strömma ut som manna och livnära en stor folkskara; Jag skall mätta deras munnar med Min andliga föda och då de blivit mättade skall de prisa Mig och ära Mig: säg dem att Han som sitter på härlighetens tron ropar efter fred, försoning och kärlek;

vill ni upphöja Mitt Namn? stå då upp och gå nu och försona er med era bröder och med era systrar; aldrig kunde ni vara närmare Mitt Hjärta än i denna försoningens stund .... avväpna fienden, besegra splittraren under resten av era dagar .... kom, vad Jag ber er om är kärlek, ge Mig kärlek så skall Jag inte längre se ogillande på er;

Min välsignade, 1varje minut som du ger Mig behagar Mig, därför skall Jag, Jesus, bevara dig från att bli uppblåst;2... förneka inte att du nu hellre skulle vilja vila än fortsätta med Min diktamen3 ....

Det är sant. Jag är mycket trött.

bara ett sista ord: Vassula, Jag önskar bevara dig i Mitt Hjärta för evigt, så älska Mig ....

Är Du förargad nu, Herre?4

nej; Jag vet hur ansträngd du är och din styrkas begränsningar; det enda Jag ber dig om är kärlek; ha Mig i dina tankar, i ditt hjärta och för dina ögon, så att du slutför detta arbete med Mig med segerns krona; behaga Mig och stöd dig mot Mig; Jag har uppväckt dig för att förhärliga Mig; Jag har uppväckt dig så att Jag en dag skall kunna säga:

”se! detta är den som Jag utvalt till att förhärliga Mig med sin kärlek; detta är hon som Jag har trolovat Mig med, Min brud och Min älskade, till vilken Jag har gett Mina drag så att hon kan vittna för Kärleken; detta är hon som Min Helige Ande har genomsyrat med Vishet, och smort med Min Signatur;5åh! vad Jag gläds över att ha upprättat henne, för nu kan Jag utropa att ingen i hennes generation har älskat Mig så mycket som hon har; Min önskan har blivit uppfylld, Min undervisning var inte förgäves; Jag har gjort det Jag gjorde för att förhärliga Mitt Namn;”

Jag Är omkring dig, Mitt barn, alltid med dig; du är aldrig ensam och Mitt Hjärta klappar av glädje var gång du uttalar Mitt Namn för att ära Mig; låt det bli känt att Den Helige härskar över allt och att Jag är en avgrund av Barmhärtighet;

Jag älskar dig; känn frid: ic;


1 Jesus vände sig om och talade till mig.
2 Plötsligt hejdade Jesus sig och ställde mig mycket rättframt denna fråga.
3 Jag var så trött och Han visste det.
4 Fast Han verkade inte alls förargad.
5 Det är när Han visar sig i mitt ställe offentligt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message