DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Till bönegruppen på Rhodos

7 juni 1994

(Vår Heliga Moder ger ett budskap till bönegruppen på Rhodos, Grekland.)

ta emot Min Frid;

Jag har redan sagt: på torsdag skall Jag komma tillbaka till dem på ett särskilt sätt, på detta sätt; Jag vill säga dem dessa ord: vill ni bli fullkomliga i skönhet? samlas då så som ni gör och be tillsammans med Mig, Jag säger ”tillsammans med Mig” för medan ni ber, ber också Jag med er, Mina barn; o vad era böner tröstar Mig ....

var inte rädda för människors motstånd, detta måste komma, men ni har er medlare; det är Jag; utan skydd är ni inte; Min mantel täcker Jesu lilla hjord; var trogna mot Jesus och mot Mig, Våra Hjärtans bönegrupp; de onda kommer inte ha någon makt över er, Mina små; håll er vakna och vaksamma i bönen; Vi välsignar er alla, döttrar och söner till den Allra Högste;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message