DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag låter Mina bilder gråta
Våra Två Hjärtan skall besegra Fienden

2 juni 1994

Herre, min Gud,
Du som gläds över att ge Dina gåvor i det fördolda,
jag bönfaller Dig att ge alla själar den största gåvan:
gåvan som förvandlar våra fläckade själar
till avbilder av Din strålande Gudomlighet

Gör oss till Din avbild
så att vi tränger in i Din Gudomlighet.
Som på Din Förklarings Dag,
låt det bli för oss
en ny Kristi förklarings dag,
så att även vi får höra
Fadern uttala orden:
”Dessa är mina söner och döttrar som Jag älskar;
i dem har Jag behag, lyssna till dem.”
Låt oss sedan gå,
fyllda med Din Sannings Ande,
och förkunna Dina mäktiga verk.
Må detta bli hela världens Förvandling;1
och i vår förvandling kommer vi att lära oss älska,
och kärlek kommer att leda oss till det eviga livet.

du har talat väl, dotter; be om denna gåva i dina dagliga böner så skall Jag ge dig den; ser du hur Mina kläder är fläckade av blod? ser du hur Mina kläder är röda, sölade i Mitt Blod? mycket orenhet har försatt Mig i detta ömkliga tillstånd .... Mina suckar är många och Mitt Hjärta är sargat av de händer som Jag format .... men så få lyssnar till Mina suckar, så få ger akt på Mina Blodstårar; Mina Ögon försmäktar av gråt;

Jag låter Mina bilder gråta för att väcka er till ånger och smärta, men vad Jag hör är bara en lätt suck i vilken Jag finner en flyktig vila, men det dröjer inte länge förrän ni låter ert hjärta tyngas av jordiska bekymmer; ni låter ert hjärta vandra bort från att ge Mig tröst och vara tröstare åt Tröstaren, Han som kunde förvandla er, som kunde uppväcka er själ, och som kunde gudomliggöra er själ ...

andra som ser strömmarna av tårar från Mina Ögon förblir oberörda på grund av sin misstro; de är inte längre mottagliga för Mina under, de kan inte förstå dem och förföljer Mina tecken i vanvett; deras synder har förkvävt deras hjärta och sedan dess jagar deras hjärta endast efter världsliga ting, utan en tanke på hur deras själ blir vilseledd av den onde; vem skulle kunna fatta Min djupa sorg? hur kan de ge Min Fiende tillfälle att känna skadeglädje över dem i hemlighet? vem av er kunde lindra Min smärta? vem av er kan ge Mig vila? varje timme som dagen ger, varje minut som går är Jag nära er och ropar till er: ”återvänd till Mig, återvänd till Kärleken;” o, men många av er har blivit hårda och hjärtlösa ....

ni ser Mig drypande av blod, och likväl unnar ni era ögon vila; o .... hur länge skall ni vänta med att höra er Guds klagorop? ....

vad gäller dig, blomma, kom ihåg den tillgivenhet som Jag har för dig och Min kärlek; överlämna dig till Mig; kom och trösta Mig med din kärlek; låt alla länder få återupptäcka Mig genom dig,2 visa dem Min Kärlek, Min sorg och Min vånda som Jag känner för dem;

levande skrivtavla! Jag, Jesus Kristus, har anförtrott dig Mitt Budskap, tvivla aldrig .... Jag har lagt en Skatt i dina händer, Jag har lagt hela Mitt Hjärta i dina händer, vad mer kunde Jag ha gett dig? det är genom Min generositet som Jag har rest upp dig till detta nådens tillstånd som Jag bevarar dig i, ha därför fördrag med dina fiender i kärlek; har du inte hört att lidanden ger tålamod? Jag säger dig, de för dig närmare Mig;

genom Min Helige Ande har Jag ingjutit Min kraftfulla Kunskap i ditt hjärta, en kunglig klädnad att bäras till Min ära; Jag har utvalt dig till att ära Mig; allt Jag har gett dig är välbehagligt inför Mig och Fadern; Jag gläds åt att göra dig till Min ögonsten, Mitt Hjärtas glädje; Min själ jublar i din enkelhet! så neka Mig ingenting; undervisa de okunniga och tillåt inte den onde att beröva dig de timmar Jag vill vara med dig; – undervisning kommer att vägleda många till att bli Min Själs glädje;3 – undervisning kommer att vägleda många till att bli Min Själs glädje;

till slut skall Våra Två Hjärtan besegra Fienden och den förvandling du har bett om skall äga rum; Jag skall förnya jordens ansikte;

Jag, Jesus välsignar dig; ic;


1 Syftar på Upp. 21.
2 När jag vittnar om Honom.
3 Under diktamen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message