DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig få lära dig att göra framsteg

10 maj 1994

Herre?

Jag Är;

känn dig älskad av Mig; låt Mig få lära dig att göra framsteg på helighetens väg; be om detta; saliga ni som låter er ledas av Min Ande; jubla och var glada! Himmelriket ges inte åt vem som helst, Himmelriket ges åt de fattiga, åt de enkla och åt dem som Min Fader utväljer;

– Jag bad för dig, Vassula, att du skulle erhålla Faderns Gåvor och Jag utbad Mig dem åt dig! sedan dess har du kunnat se Gryningen; ... ja! Han har uppenbarat Sitt Ansikte för dig och befriat dig ur din fångenskap; och nu skall Jag ta dina frukter och ge dem åt Honom; blomma, förbli i Mig, lita på Mig; din Frälsare, Jesus Kristus, skall utverka nåd för dig hos Fadern; kom!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message