DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

För din kärleks skull skall Jag församla Kyrkorna till enhet kring Påskfirandets datum

15 april 1994

(Jag skyndade för att få vara nära Gud om så bara för några sekunder. Jag kom springande till Honom.)

Strålande Majestät: jag älskar Dig!

o Vassula, varje gång du tänker på Mig gläder Jag Mig .... Jag, Jahve, välsignar dig, Mitt barn och Min Egen; Jag är din Tillflykt ... och Jahve är Mitt Namn;

19 april 1994

Mätta mig med Dina ord, Herre,
för jag är sjuk av kärlek till Dig.

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Jag sade till Mitt Himmelska Hov: ”Jag skall upptända en eld i hennes själ, förtära henne och göra henne till Min;” ser du? Jag har erövrat ditt hjärta och genom dig har Jag låtit många själar upptändas av Min Eld; Jag har erövrat dem alla!1 Jag har inte gått våldsamt fram eller tvingat någon; Jag har bara erövrat era hjärtan med en enda blick och med en gnista från Mitt Hjärta;

Jag har sagt till Min Fader, till er Heliga Moder, till helgonen och till Mina Änglaskaror: ”Jag tänker skyla deras ömkansvärda nakenhet med Min Kärlek, men först måste Jag locka på detta släkte och leda en efter en ut i ödemarken för att där tala till deras hjärta; Jag Själv skall rädda Mina barn, och hela mänskligheten skall förstå att Jag, Jesus, är er Frälsare;”

förbli trofast mot Mig och vörda Mig, Mitt barn; Jag har makten att förgöra alla Mina fiender, förstår du? Vassula, låt Mig få tala till dig fritt från Mitt Hjärta; lyssna, Jag hörde dig berätta för Fader O’Carroll om att du ville dö som martyr och hur ivrigt du önskade växa till i helighet; Min vän, eftersom du inbjuder Mig till ditt bord, skall Jag uppfylla din önskan och ära dig genom att låta dig dricka ur Min Bägare om och om igen; denna din önskan kommer att rädda dig och många andra; frukta inte, Jag kommer att ge dig lön senare; Fiendens fångar kommer att ryckas ifrån honom var gång som du smakar Min Bägare; Vassula, älska Mig, och på grund av den kärlek du ger Mig skall Jag krossa de onda makterna tillsammans med den som härskar över dem, och de kommer att störta samman i ruiner;

älska Mig, så skall Jag för din kärleks skull församla Kyrkorna till enhet kring Påskfirandets datum; älska Mig, så skall Jag för din skull ersätta detta mörker med ljus, fortare än förutsett; den frukt Jag begär av dig är kärlek! genom din kärlek kan Jag uppfylla många böner, så .... låt dina motståndare hålla dig för en bedragare trots att du kommer från Mig; tillåt dem att riva och slita i dig som rasande vargar,2 vad betyder det? du kommer bara bevisa för dem gång på gång att du är sänd av Mig, genom den stora själsstyrka som Jag skall ge dig i dessa stunder av lidande och ändå, denna andel av lidande kommer att vara ett sätt att leda dig på den väg du i morse bad om att få gå: vägen till helgelse;

Min Egen Kärlek är bortom all kunskap, lär av Mig och var ett med Mig, kom;


1 Jesu Röst var ljus när Han visade Sin iver och glädje.
2 Jesus stannade där, bytte ämne, log och sade: ”tycker du om att vara med Mig på det här sättet, Mitt barn?” Jag sa: ”O ja, om jag gör, Herre!”, ”Jag älskar dig till dårskap ...” ”Jag också, Herre!”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message