DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kyrkan skall få liv på nytt
Med Mig kommer dina karaktärsdrag att vara Mina

18 maj 1994

(Grekland – St Mikaels ö – Simi – Klostret Panormiti)

Herre?

Jag Är;
kyrkan skall få liv på nytt; tillåt Mig att använda din hand;

Min Kärlek är en svartsjuk kärlek som inte känner några gränser, förstår du? Jag vill vara segerrik i dig, så bryt inte mot Mina bud: Jag har sagt, Min dotter, att Jag är din rikedom; Jag är ditt liv, Jag är din glädje; Jag är din Frid; stanna kvar en stund hos Mig; Jag har erbjudit dig denna unika gåva att komma till Mig, så, Min Vassula, sluta slingra dig i Mina Händer;1 du kommer bara att skapa störningar i denna ström av Frid som du är försänkt i;

dotter, var trofast i din kärlek och åter säger Jag: tröttna aldrig att skriva; kom;

20 maj 1994

(Panormiti)

frid vare med dig;

utan Mig kommer du att leva som världen; med Mig kommer du att leva som i Himmelen; utan Mig kommer dina karaktärsdrag att bli som världens; men med Mig kommer dina karaktärsdrag att vara Mina; förbli i Mig; var rotad i Mig, försumma aldrig din gåva, sätt Mig främst och ge Mig din tid; skulle en blomma avvisa vatten från sin skötare? så är det med dig; avvisa inte och försumma inte Min Ande som är det Levande Vattnet i dig och håller dig vid liv;

känn dig välsignad, för Jag har välsignat dig; Jag välsignar er båda;2 be Sankt Mikael Min Ärkeängel om förbön för er, för enhet och för fred i världen; kom;


1 När jag inte dagligen kommer till Honom för att skriva och använda min gåva, Herren förebrår mig.
2 Fader Michael O’Carroll som var med mig på reträtten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message