DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Är du lycklig över att vara med Mig på det här sättet?

7 april 1994

När jag ännu inte kan förstå vidden av detta mysterium,
för än idag är det ett mysterium för mig
med Ditt val för Din Plan,
vet jag ändå att allt som hänt mig
och fortfarande sker,  kommer från Din Mäktiga Hand!
Allsmäktige,
Du har stigit ut ur Din Heliga Himmel
och vunnit stora segrar
genom Din Högra Hand. Åh Herre ....

Jag Är;

Jag är bredvid dig; frukta inte, Mitt barn; låt Mig få fortsätta med Mitt Budskap och fullborda Mina avsikter med dig – är du lycklig över att vara med Mig på det här sättet?

Mycket!

älskade, Min Själs älskade, ta emot Min Frid; de svårigheter du bär på dina axlar har du fått för att gottgöra allt det goda som Jag inte får från detta släkte; Jag behöver offersjälar som gör bot, och du, Mitt barn, har gett ditt samtycke av hela ditt hjärta ....

Jag tillhör Dig. Därför, av kärlek, ger jag Dig mitt samtycke.

du vilar i Mina Händer, därför behöver du inte frukta för något; Jag skall använda dig mycket för Mina Egna Avsikter och Jag skall öppna vägen för dig; Jag och du tillsammans, förenade med varandra med kärlekens band, skall gå ut i världen och erövra ett gudlöst folk; nåden skall närvara vid ditt möte i Rumänien;

lilla dyrbara vän, kom alltid ihåg en sak: Jag, Jesus, är med dig; Jag älskar dig, Min Egen, Min återstod; Kärleken är ständigt vid din sida; Jag välsignar dig; kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message