DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Skapelse, var inte försjunken i samma sömn för alltid

12 april 1994

Vassula, skriv: Jag ger dig Min Frid; lyssna till Min Röst: vill du tjäna din Mästare?

Ja Herre, det vill jag.

vill du vara generös mot Mig?

Ja, min Herre.

Min vän, Ja, du är Min vän och till dig skall Jag ge förståndets bröd att äta och Min Andes vatten att dricka; Jag skall låta dig få veta Mina planer och det osynliga skall bli uppenbarat för dig; skriv och säg till folken:

skapelse, var inte försjunken i samma sömn för alltid; Jag tänker utbreda Mitt stora Namns helighet över hela jorden, ja, också för hedningarna skall Mitt Namns helighet bli känd;1

skapelse, det är inte de olika grödorna som ger er näring och håller er vid liv, utan Mitt Ord, som bevarar alla dem som förtröstar på Mig; det är därför Jag ber er alla att komma till Mig, ni som älskar Mig, för att ärva Riket som beretts åt er alltsedan världens skapelse! säg inte: ”Vår Mästare dröjer” för att sedan sätta igång att synda; vad får er att tro att er synd kommer gå obemärkt förbi? om Min Återkomst dröjer, så vänta, ty Den kommer, var så säker; Mästaren skall komma på en dag då ni inte väntar det;

idag, för Mitt Heliga Namns skull, visar Jag er Människosonens Tecken på Himlen, fullt synligt för alla; är detta Himmelska Baner inte nog för er? 2Min Helige Ande strålar klarare än alla himlakroppar tillsammans, vänder ert sinne mot himmelska ting och fyller er ande med ett rent ljus, så att ni förstår Min Kunskaps mysterier; Jag sänder Min Helige Ande till dig för att stärka dig, Mitt barn, och göra Mitt folks stigar raka; Jag utgjuter Min Ande i överflöd över er för att än en gång påminna er om att i Min Närvaro uppskattar Jag inte de stora och mäktiga, utan de saktmodiga och ödmjuka; släkte, Jag blev mycket berörd av er hungersnöd,3 Jag är ännu djupt rörd över er alla ....

”för mig tillbaka igen,” ropar några till Mig, ”för Mig tillbaka och tvätta mig ren;” men knappt har Jag fört er tillbaka till Mig och upprättat er och fyllt er med goda ting, förrän en stormvind rycker er bort från Mig igen, för ni var aldrig rotade i Mig .... vill ni vara rotade i Mig? älska då era fiender, välsigna era förföljare och be för dem;

om ni idag hör Himmelrikets ord och inte begriper det, hur skall ni då senare kunna följa i Mina Fotspår? hur skall ni då kunna vara rotade i Mig? vänd er till Mig, fatta Min Hand och tillåt Min Ande att andas i er och pånyttföda er; detta Andetag som är ett rent utflöde av Min Härlighet; och av en sten skall Jag ge er ett hjärta, och från er dvala skall Jag uppväcka er och inandas en levande ande i er; istället för onda ansträngningar skall Jag låta er ande visa mildhet och ömhet mot varandra .... var vaksamma så att inte liknöjdheten och ondskan förhärdar era hjärtan;

vill ni följa Mig? var då ett eko av Mig, som genljuder från Himmelen till jorden; behandla inte varandra illa, älska varandra, detta är frihet, och ni får den av Min Ande; var inte som en avbild av mörkret för att sedan förvänta er fred;

ack släkte .... det kommer en stund då Fienden kommer att sålla er alla, ja den stunden är redan här, Fienden reser sina befästningsverk runt Min Tradition och överallt runt er! när han en gång har omringat er och stängt er inne, kommer han att pröva er i lidandets ugn; bedra inte er själva och tro inte att ni ännu har gott om tid; se er omkring; så snart en orättfärdig människa genom Min Nåd överger sin orättfärdighet och gör det som är rätt i Mina Ögon, slår Fienden ner på henne, och använder alla sätt för att avskräcka henne och drar henne åter ner i Dödens dal .... Fienden stjäl henne tillbaka och gräver en ännu djupare grav för henne .... det är därför Jag med tårar i Mina Ögon fortsätter att ropa till er så som Jag en gång grät över Jerusalem: ”om ni denna dag ändå hade förstått Fredens Budskap! men ack, det är fördolt för era ögon! för ni förstod varken att Tiden var inne eller ert tillfälle till räddning då Jag kom barfota och klädd i säckväv, ända till ert rum, för att ge er det!” ni har ännu inte förstått Min Vilja, släkte; mycket få förstod Min Vilja .... släkte, ni är ännu fulla av illvilja;

bli kvar i Mitt Ljus så kommer ni att bli kvar i Kärleken; bli kvar i Min Kärlek så kommer ni att bära Min Kärleks frukt; ser ni? hur Sanningens Ande låter sitt Ljus stråla fram i skyn? men så många av er har inte förstått innebörden av denna text i Skriften: ”den sten som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten”;4 har Jag inte sagt att var och en som faller på den stenen blir sönderslagen; och den som stenen faller på blir krossad?5

förlora inte det tillstånd av nåd ni en gång uppnått genom att betrakta er själva som rättfärdiga, ingen är god utom Gud .... döm inte syndaren med orden: ”han vet ingenting om fridens eller rättfärdighetens väg;” överlämna allt detta åt Mig; Jag är den ende Domaren; be Mig att vaka över er så skall Jag skall göra det; era enträgna böner skall bäras mot molnen; be! och Jag skall rädda er .... Barmhärtigheten står vid era dörrar, tvivla aldrig på Min Kärlek;

Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på er panna;


1Jag förstod på ett fördolt sätt, att Herren här syftade på Matt 24.30: ”Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop.”
2 Jesus menar Sin Helige Ande, ett bildligt tecken innan det synliga Tecknet på himlen.
3 Andlig svält.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message