DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är känd för att undervisa syndare om vägen

28 mars 1994

frid vare med dig; Jag lovar att låta dig göra andliga framsteg, på så sätt kommer Jag att låta många andra själar göra framsteg genom dig; förbli Min levande skrivtavla så att många själar i din omgivning, detta samhälle så fyllt av onda människor, kan läsa Mitt Hjärtas hemligheter, för Jag är känd för att undervisa syndare om vägen;

Jag Själv har utvalt dem1 som skulle få skriva sina namn i Min kärleks bok, och Jag säger dig, Jag kommer att belöna dem senare .... lär dig att ju mindre de är, desto större är deras inskrift;

Vassula, Jag välsignar dig; låt Mig säga dig ytterligare en sak; alla dessa skrifter, som du kallar dem, är välsignade och de är Mina händers sköna verk; Jag har Min Plan, Min älskade; ic;


1 De som har skrivit förord, inledningar etc. i ”Sant liv i Gud.”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message