DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Budskaps Sigill

7 december 1993

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, frid vare med dig;

fastän du inte var den som sökte Mig, har Jag visat nåd mot dig och kommit till dig i din svaghet; fastän du inte var benägen att utföra detta uppdrag beslöt Jag att fostra dig med Min Kraft och sända dig ut för att erövra en gudlös och ond värld med Mitt Budskap; frukta aldrig, för Jag är med dig; förbli trofast mot Mig och låt inte ditt hjärta oroas när Mitt Budskap inte godtas av vissa; det är Mitt Budskap och inte ditt, eller hur? du skall bara förmedla och låta Mig ta hand om resten; dotter, ända från början har Min Fader och Jag varnat dig för att du kommer att möta mycket motstånd, ty det som räddar föraktas av världen;

Jag säger dig åter med större eftertryck: du är Min tjänare och du kommer aldrig att vara förmer än Mig, din Mästare; ingen budbärare är större än Den som sänt honom; du har sett Mina Sår, du kommer också att bära dem för du är med Mig, men var inte orolig, Kärleken är vid din sida för att uppmuntra dig, och liksom Fadern sände Mig för att vittna om Hans Kärlek och förhärliga Hans Namn, så sänder Jag också dig;

Jag blev sänd för att göra Hans Namn känt, och Jag lovade att fortsätta göra det känt, vilket Jag gör; Mitt Ord är Sanning; var inte förvånade när Jag ibland besöker er för att påminna er om Fadern, så var nu också du Mitt vittne, dotter; Jag har utvalt ett fåtal för att manifestera Min Kraft i dem och visa världen Mina väldiga Rikedomar och så förhärliga Mitt Namn; i dina dagar framträder Jag och Min Moder för ett antal människor; Jag har tecknat Mitt Namn med olja över dem för att göra också dem i stånd till att utföra det arbete Jag har gett dem; be för dessa själar, att de också kan fullborda sitt uppdrag med iver och så förhärliga Mig;

Vassula, Min Egendom, Jag, din Herre, är din Styrka; kom då utan dröjsmål och hämta från Mig, fyll på dina förråd! Jag har smyckat ditt huvud med Min Törnekrona och klätt din kropp med Min Namnteckning; du har blivit Min levande Skrivtavla där Jag har ingraverat Mina Ord med Mitt Finger; Mitt bud har Jag gett dig - att tjäna Mig och älska Mig, din Herre, med ett brinnande hjärta; älska Mig så som Jag älskar dig, var fullkomlig i din kärlek! Jag har befallt dig att få Mina Vingårdar att blomstra; Jag har utvalt dig bland de eländiga och upptagit dig som Mitt eget barn, sedan mättade Jag dig med Sann Kunskap och smorde dig och gjorde dig till Min;

fastän Fienden, som är full av avund, har samlat alla sina styrkor för att fördärva Min älskade, kommer du att gå oskadd förbi; och liksom solen och månen lyser på allting, så skall Mitt Heliga Anlete lysa över dig1som en välsignelse, och bekräfta att Jag Är är den ende och sanne Upphovsmannen till:

'Sant Liv i Gud'

och att du är Min gåva till mänskligheten, på detta sätt kommer Jag att besegla Mitt Budskap.... väldig är Min Barmhärtighet och Min Härlighet .... Jag skall fortsätta att använda dig som Mitt altare där Jag kan lägga varje offer du ger Mig; allt du ger Mig i kärlek kommer att mildra och stilla Min Faders vrede; sedan, när dina tjänster är avslutade:

kommer Ceremonin att vara över

inget mer kan tilläggas .... Jag skall sannerligen vara hos dig snart, älskade;


1 När Kristus utplånar mig och framträder helt och hållet i mitt ställe, som många har bevittnat, i olika länder./div>

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message