DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att älska är att göra Guds Vilja

6 december 1993

Jag, ‘i Panayia’ 1 är hos dig nu;

dotter, låt Jesus få forma dig till den bild Han önskar; genom att överlämna din vilja till Min Son, Jesus Kristus, och genom att överlåta dig utan förbehåll behagar du Honom verkligen, och Hans Vilja sker i dig; var inte rädd; arbeta med brinnande iver och bygg upp Hans Kyrka; må Hans skapelse inse att Hans Ord är levande och ständigt verksamt; Jag skall, som din Moder, alltid uppmuntra dig att bära det Kors som Jesus har anförtrott dig; skriv nu, Min dotter:

i dessa dagar har Jag mer än någonsin gett er budskap för att väcka er tro och påminna er om himmelska ting; Jag har hela tiden fortsatt att ropa efter Fred och spridit budskap om Enhet och Försoning mellan bröder; Jag kom från himmelen i djup sorg och i tårar för att låta er veta hur långt borta ni var från Gud; Jag kom till er alla för att be er att försona er med Gud och med varandra och att inte mer göra någon åtskillnad mellan er, ”för var och en som åkallar Herrens Namn skall bli räddad;" 2 Jag har aldrig svikit någon;

Jag kom för att erbjuda er fred, Jag kom även till de minsta bland er för att förkunna Guds Fred, Jag tiggde och bad detta släkte att lyfta sin blick och söka Gud, och bära fram offer åt Gud; Jag kom i era dagar då så många av er var främmande för livet i Gud; Jag kom för att påminna er alla om att en sann Guds apostel är den som gör Guds Vilja:

att älska är att göra Guds Vilja;

Vassula, Jag har sänts av Gud för att bota många av er, men Mina rop har inte vördats eller erkänts; Jag sändes av den Allra Högste för att samla er i stora massor och undervisa er om att kärleken är Lagens innersta väsen;

Min dotter, Min Själ sörjer över att se himmelens välsignelser avvisas intill denna dag; man ser inte rättfärdigheten och innebörden i Budskapet som kommer ifrån Gud, intill denna dag försöker människor att främja sina egna idéer; och så blev Ordet skickligt undanskaffat och Mina fotspår överskylda av människohänder, av fruktan för världens omdömen; om de bara hade satt sitt hopp till Mig och litat på Mig .... hur mycket mer skulle de inte ha vunnit genom de omvändelser som de nu förkastar!... lilla vän, fortsätt att arbeta för Herren, och låt Honom inprägla hela Sin Plan på dig; dagarna närmar sig då Herren kommer att fråga var och en av er:

”har du älskat din nästa som dig själv? är det möjligt att du ännu inte förstått Guds Vilja? har du gjort allt du kan för att hålla fred? när din fiende var hungrig, gav du honom något att äta? när han var törstig, gav du honom något att dricka? hur kommer det sig att det du ger, ger du utan kärlek?”

Jag har bett er om böner; många ber, men utan kärlek; många av er fastar, men utan kärlek; så många av er talar om Mina budskap, men mycket få följer dem eftersom kärlek saknas i era hjärtan; ni böjer er djupt och följer Lagens bokstav, men förstår inte Lagens hjärta;

många av er talar om enheten, men är de första att döma dem som praktiserar den, för ni har ingen kärlek; om ni gör allt som Jag har bett er om utan att ha kärlek, lever ni fortfarande i mörkret; ni är fortfarande för krig och inte för Fred; ni tror att ni vet allt, men i själva verket vet ni ingenting; när Jag ropade och bad er om försoning, eftersom ni alla hör ihop, lyssnade ni inte till Mig; intill denna dag ropar Jag till er alla:

lev Mina budskap!

låt er förnyas i Gud, i Hans Kärlek och lär er att älska varandra; var goda och heliga! bedra inte er själva, små barn, genom att följa tomma begär; KÄRLEK, det är att leva i Sanningen; har ni inte läst att ”om du delar ut allt du äger och om du låter bränna dig på bål, men saknar kärlek, har du ingenting vunnit?” har ni inte förstått att om en enda av er är skadad, så är alla delar i Kristi Kropp skadade och lider med den? om ni skadar er nästa så skadar ni Kristi Kropp, inte er nästa; kan ni säga:

”Jag kom till Gud med vördnad,
uppriktighet och kärlek;”

”när?” kommer Han att fråga er, ”när har ni kommit till Mig med vördnad, uppriktighet och kärlek? Min Kropp har ni stympat, Jag har blivit dömd, skymfad, förtalad och Jag har blivit förrådd av falskhet; Jag var föraktad och förkastad, vanhedrad av era läppar, så när kom ni till Mig med vördnad, uppriktighet och kärlek? Jag ber er att ge Mig något tydligt bevis på er kärlek till Mig;”

Mina barn, inse nu varför Satan har utnyttjat er svaghet och frestat er att föra krig mot er nästa; Kristus kom till er hungrig men ni gav Honom ingenting att äta; Han var törstig men fick ingenting att dricka; Han kom till er som främling men ni välkomnade Honom inte utan behandlade Honom som det behagade er; Mina barn, er kärlek bör inte endast vara ord på era läppar, utan något som kommer från hjärtat; er kärlek bör vara levande och verksam; Jag är med er för att hjälpa er;

Jag välsignar er alla med orden: låt allt ni gör ske med hjärtat, i kärlek;


1 ”Vår allra Heligaste Fru” på grekiska

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message