DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Frukta inte för de högmodiga
Mitt vapen som Jag har gett dig är BÖNEN

28 juli 1993

(Efter mötet i Athen var det många människor som kom tillbaka till Gud. Även invånare från de närliggande öarna kom för att lyssna. – Under mötet märkte vi även av djävulen, och vi fick ta emot en del förföljelser. Detta förtog inte den glädje och frid vi hade mottagit.)

Mitt barn, kom alltid ihåg att Jag är nära dig, och särskilt i dina bekymmer; Jag är nära dig i dina bekymmer, dina glädjeämnen och Jag Är i allt som sker; omgiven av Mina änglar besöker Jag dig; Jag älskar dig;

Mitt barn, var välsignad och frukta inte för de högmodiga, lämna dem åt Mig men du skall be för dem, även de är Mina barn som måste räddas;

tro aldrig att Jag inte skulle vara medveten om de krav ditt uppdrag ställer på dig; men Jag Är bredvid dig och uppmuntrar dig .... kom ihåg Min Närvaro;

8 augusti 1993

Mitt barn, Jag, Herren, välsignar dig; Jag älskar dig, kom alltid ihåg detta; be med Mig:

Jesus Min enda kärlek,
Jag ber för dem som Du älskar
men som inte vet hur de skall älska Dig,
må de bli renade och helade
så att även de
kan bli befriade från allt ont;
amen;

lär dig denna bön och be den efter varje dekad i din rosenkrans; ic;

10 augusti 1993

Min Frid ger Jag dig;

fortsätt och håll jämna steg med Mig och tro Mig, ingenting och ingen skall kunna skilja oss åt; ingenting och ingen kan hindra Mitt Budskap från att fortsätta spridas; sprid utsädet överallt; och Vassula, Min dotter, Mitt vapen som Jag har gett dig är:

BÖNEN;

be och åkalla Mig; be och jaga bort djävulen; be och upprätta Mitt fallfärdiga Hus; kom, Min Blick lämnar dig aldrig, var tillitsfull, Min duva;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message