DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din själs Beskyddare
Himmelen är ditt hem

3 september 1993

(Köpenhamn – Danmark)

Herre?

Jag Är; var inte rädd, Jag är din själs Beskyddare; Kärleken är med dig;

kom ihåg att det inte är du som har valt att vara här; Jag har beslutat att sända dig till detta land för att förhärliga Mig; Jag har använt Mina utvalda själar för att arbeta och öppna en dörr till Sverige, Danmark och Holland; Min Ande, Livgivaren kommer att gå genom deras städer och återuppliva alla; 1

Jag välsignar er alla; ic;

5 september 1993

Jag tackar Dig, älskade Fader
för att du gett oss Din Son,
det Levande Ordet,

Jag tackar Dig av hela mitt hjärta,
älskande och mest ömsinte Fader.
Din kärlek till mig
har varit så stor, så påtaglig
att jag vill vittna om Din Kärlek
vart Du än sänder mig.

Sänd mig att vittna om Dina under
i skuggornas land,
bland de döda
och i syndens vidriga djup.

Sänd mig dit där allt gott
förvandlas till ondska.
Sänd mig dit där falskheten
långsamt dödar Dina barn.

Sänd mig dit där man föraktar
åsynen av Korset
och förkastar Din Sons Offer.

Sänd mig till gravarna
för att med Ditt Ord
återuppväcka de förruttnade.

Sänd mig att förkunna
Din Trofasthet för de otrogna
och ropa ut till dem
att omvända sig,
och säga dem att Guds Rike är nära!

Min trogna tjänare, Jag, Jahve, välsignar dig; Himmelen är ditt hem;

ja, skynda dig och var generös mot syndarna, Jag blir förhärligad; må deras stenhjärtan splittras sönder av Mitt Ord och Jag skall istället ge dem ett hjärta av kött .... gå och vittna, Mitt barn, allt kommer att ordna sig;2 lyssna inte på honom; Jag har uppväckt dig för Min Ära! Jag älskar dig för evigt; Vassula, förlora inte hoppet; Mitt Ord kommer att genomtränga hjärtan och ge dem nytt liv; Jag, Jahve, skall fortsätta att utgjuta Min Undervisning över dig;

kom;


1 Det vill säga: alla som den Helige Ande vidrör.
2 Jag hörde Satan skrika: ”Jag förbannar dig!” !"

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message