DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall gå denna extra mil med dig
Kärleken är en gåva

4 juli 1993

Min Gud, min ENDA kärlek,
jag törstar efter Din Källa.
Trots falskheten och de onda planer
som mina anklagare smider mot mig,
lever jag i Himmelen,
för Du har verkligen upprättat
Ditt Rike i min själ,
och Du som är min arma själs glädje
finner behag i att härska över mig;

Du har vidgat min själ
för att utbreda: Kärlek, Tålamod, Förlåtelse;
Du har förlängt vägen
till min slutstation med en extra mil,
så stor är Din Kärlek till oss,
så stort är Ditt fördrag,
så rik är Din förlåtelse och Ditt tålamod.
Nej, Ditt Hjärta kan inte se någon gå förlorad,
därför låter Du Din frälsning
nå ut över hela jorden.

Jag skall gå denna extra mil med dig, som smorts av Min Hand; låt Mig vara förebild för ditt handlingssätt och lär av Mig; du som är Mig så kär; bär Mitt Kors under denna sista mil; Jag är full av kraft och Min Styrka skall utgjutas i dig under denna sista mil, Mitt Ljus skall fortsätta att lysa i dig så att du kan förhärliga Mig; tröttna aldrig på att möta Mig; du har ännu inte sett något av Mina Mysterier, så bli inte förbluffad var gång Jag kommer för att besöka dig så här ....

14 juli 1993

(Ett budskap för gruppen på Rhodos.)

Mina älskade, förstå att Jag är mild och ödmjuk i hjärtat; be för era präster;1 Min Vilja är att ni skall arbeta i Ljuset av Min Ande; smek Mig med kärlek; förhärliga Mig och vakta era läppar; låt frid råda bland er; kärleken är en gåva; Jag har givit er Min Kärlek som gåva; älska Mig och älska varandra; var ett och förbli ett!

Jag välsignar er alla; vi, oss?


1 De ortodoxa metropoliterna som grälar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message