DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den som är förenad med Mig tar samma väg som Jag tog, vägen till Golgata

30 maj 1993

I Dig söker jag skydd.
Jag lever i frid under Ditt Ljus
och alla mina vakna timmar, Min Gud,
begrundar jag Din Godhet
och allt som jag nu längtar efter
är att få vara nära Dig.
Om jag ibland klagar som en tiggare inför Dig,
med tårarna strömmande,
är det för att Du vid Din sida
har en hungrig och törstig följeslagare.

Du har sagt:
”Jag skall vattna Min trädgård,
Jag vill bevattna Mina blomstersängar”,
och så har Du gjort.
Du sade: ”Över varje land och folk
kommer Mitt Budskap att spridas som dimma
och övertäcka jorden,”
och så har också skett.

och har Jag inte sagt att Jag skall låta undervisning flöda över dig som profetiskt tal, och öppna din mun i Mina Församlingar så att du gör tjänst inför varje folk?

Det har Du sagt.

kom då nära Mig utan fruktan! har Jag inte med Min Egen Hand utbrett Mitt Budskap som en terebint? du varelse av kött, varför då tvivla? öppna din mun och svara Mig!

Det är sant, Helighetens Herre, vem som helst i mitt ställe, skulle säkert vara på god väg mot helighet, om Du visat dem de Vishetens Hemligheter som Du har visat mig.

den Nåd Jag gav dig var för att fullborda Min stora Plan för mänskligheten; Mitt Budskap kommer att vara som en Lampa som lyser på ett lampställ och sprider sitt ljus i er tidsålders mörker, som uppenbarar i Mitt Ljus, Min Närvaro och Min Skönhet, som uppenbarar er Gud sådan Han är:

Följeslagare och Fridsfurste,
Evig Fader och Rådgivare,

kom, fortsätt att tala Kunskapens ord; var Mitt Eko .... 1 åh, en sak till, en enkel påminnelse: Jag och du är förenade, och den som är förenad med Mig tar samma väg som Jag tog, vägen till Golgata;

var och en som följer det Högsta Offret blir en del av Offret; du är en del av Mig, en liten del av Min Kropp ... ge Mig ditt liv som gottgörelse och kom med Mig i Dödsskuggans dal; 2 där skall Jag utgjuta Min Ande, där skall Jag utgjuta Min Kärlek för att återuppliva varje förtorkat ben; ditt arbete är i den dalen, Vassula; Jag vill låta den översvämmas av Livets Flod; Jag, som är Uppståndelsen och Livet, vill låta de torra benen i den Dalen blomstra; Jag vill visa Mitt Medlidande och Min Kärlek genom att väcka de döda ur deras gravar och leda dem tillbaka till Mitt Hus; och med Mig, i Mitt Hus, skall Jag fylla deras bägare och låta den flöda över och Mitt Heliga Hjärta skall vara deras Heliga Följeslagare; Jag skall bilda en enda Kropp av alla de förtorkade benen som nu ligger spridda i Dödsskuggans Dal; ja, Jag ställer dig nu samma fråga som i profeten Hesekiels syn;3 Kan dessa ben bli levande?"

Nej. Inte utan Ditt ingripande. Inte utan att Du blåser liv i dem, min Herre, för de är både förtorkade och livlösa.

Jag skall återuppliva dem;

Jag är Uppståndelsen;

Jag skall fästa senor vid dem och de skingrade benen skall åter komma samman4 sedan skall Jag låta kött växa på dem, Jag skall övertäcka dem med hud och låta dem andas, så att de lever; Jag skall göra dem5 till en enda Kropp ... och föra dem tillbaka till livet; Jag skall sända Min Helige Ande att blåsa ett mäktigt Andetag genom Dess6 näsa som skall återuppliva Den så att Den kan resa på sig och Ära Mig; “Jag skall ösa kristallklart Vatten7 över er8 från Min Tron och så rena er från all orenhet, och Jag skall utgjuta Min Helige Ande till att leva mitt ibland er; Min Helige Ande skall bli ert Hjärta; då skall Jag Själv smörja denna Kropp och det ljus Jag skall låta komma i era9 ögon skall vara Mitt Eget Gudomliga Ljus, som utgår från Min strålande Härlighet, 10 och som en tapper krigare skall ni gå fram utan fruktan, ty Jag skall vara er Fackla11 och gå framför er och visa er vägen; ni kommer inte att behöva någon lampas ljus, för Jag Själv kommer att vara ert Ljus; 12

alla de andra folken13 kommer att följa i era spår när de ser er Skönhet, de skall ta med sig sina skatter och rikedomar14 och erbjuda er dessa tillika med sig själva; och i din15 hand skall Jag sätta en spira av järn och klä dig i majestät och ära”... på detta sätt kommer Min Ande att förena var och en av er till slut16 och var och en kommer att tro att Jag sändes av Fadern, 17 och alla kommer att känna igen Mig som Offerlammet; 18

Visa Din Makt nu, min Herre,
Du som är allsmäktig,
och kom och ENA Din Kropp.
Din Helige Ande
har kraft att förnya oss;
kom Helige Ande
och smält oss samman med Din Eld,
för vi är som oböjliga järnstänger,
kom och smält oss samman
till en enda pelare;
smält våra förhärdade hjärtan!

o Vassula! föröka dina böner för Enheten, bli inte frestad att säga att Jag inte skall höra dig! dina böner är som tusen ädelstenar för Mina Ögon, en ljuv musik i Mina Öron; var inte förvånad, Jag har upprättat Mitt Rike i ditt hjärta och Jag, din Konung, härskar över dig; Jag gav dig Vishet för att du, och andra också, skulle göra andliga framsteg; Jag har sökt efter någon att forma med Min Styrka och kasta ut i världen, liksom man kastar ut ett nät i havet, för att föra själar till Mig; du är svag, men Jag gläder Mig i din svaghet;

lyssna nu; Jag kommer att smälta er alla!19 Jag kommer att samla er alla i en smältdegel, och som när elden brinner under degeln, kommer ni alla att smälta ner; Mitt Rike20 skall inte förbli splittrat, kom, vi oss?

För evigt!


1 Det verkade som om Han avslutade sitt Budskap, då Han tycktes komma ihåg någonting och sade: ”åh!”
2 Jesus menar där alla som andligt sett är döda, befinner sig.
4 Jag förstod att Herren talade om vår splittring, splittringen i Kyrkan, och jämförde oss med förtorkade och skingrade ben.
5 Benen.
6 Kroppen.
8 Gud talar till Kroppen som är vi, Hans Kyrka.
9 Jesus talar om Sin Kyrka, om Kyrkans förnyelse, det Nya Jerusalem.
13 Alla de andra folken” betyder att till slut kommer alla att känna igen Kristus som Guds Son, så att Jesu bön går i uppfyllelse. Joh 17:21.
15 Gud talade om den pånyttfödda Kyrkan.
17 Joh 17:21. Anspelning på Upp 6:16.
18 Upp 6:16. (Världens omvändelse till kristen tro.)
20 Kyrkan på jorden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message