DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det finns en sammansvärjning bland herdarna

1 juni 1993

Min Herre och Återlösare,
hur länge skall Du tillåta Satan att plåga oss?
Varför tillåter Du denna förföljelse?
Rädda oss Herre,
för Din Kärleks skull!

frid;

Mitt Heliga Hjärtas glädje, lyssna: de dödligas tankar är inte gudomliga; Jag, Herren, har farit runt hela jorden för att varna världen för Fienden som vill uppsluka dem som en väldig våg, men ingen trodde att Satan verkligen skulle tränga in genom Min Helgedoms portar, och ändå har det skett .... han gick rakt in i Min Helgedom genom de synder och felsteg som Mina Egna begick, dessa som än idag gör motstånd mot herden1 som Jag har gett er; så hur kan ni förvänta er att Mina lamm skall visa förtroende för dessa präster när de gör uppror mot Min utvalde? Min herde betyder ingenting för dem....

Jag är full av sorg och Mitt Hjärta är sårat av vad Jag ser skall komma; vad som varit ett litet avfall kommer att växa till ett allmänt avfall, väl rotat; detta avfall kommer att vara så omfattande att det uppslukar många i sin väg ....

Min Herre, rädda oss och hindra detta! Du Själv sade att Du är starkare än Satan. Varför dröjer Du och låter allt gå ur händerna??

sammansvärjning, Mitt barn; sammansvärjning och förrädare följs åt; när Döden hade stigit in genom Min Helgedoms fönster och lyckats ta sig in ända till hjärtat i Mitt Hus, sände Jag Min Moder för att varna er; 2så säg inte att Jag dröjde, dotter (...)3är de som varit oförsiktiga; de har inte sökt Min Vilja; Jag varnade dem men så få lyssnar till Mina Varningar; ända till denna dag och ack .... hur många gånger har Jag inte sörjt över deras övermod .... (Jag kunde ha tillrättavisat dem i Min vrede och förvandlat dem till stoft, men Jag väljer att försöka nå dem med mildhet;)

- Jag säger dig, det finns en sammansvärjning bland herdarna, de sätter sig upp mot den som är allas ledare; och Fördärvaren får dem att profanera Mitt Heliga Namn, medan den upproriska ande som frodas i deras inre nu kommer att framträda öppet; har du inte läst, har du inte förstått? ”en föraktlig man skall uppstå och hans trupper kommer att gå in och orena tempelborgen, avskaffa det dagliga offret och sätta upp den vanhelgande skändligheten4 ... han skall betrakta sig själv som mäktigare än alla gudar och kommer att uttala oerhörda hädelser mot gudarnas Gud, han kommer att ha framgång till dess att vreden når bristningsgränsen, och han kommer att ge stor ära åt dem som erkänner honom, genom att ge dem myndighet över många5 .... denna upproriska ande kommer att övervinna världens människor;6 "

ja, det kommer en tid av stor nöd, vars like inte har funnits sedan folken blev till; 7 Jag har bett er att vaka och be så att inte också ni går under; därför, var beredda och trofasta; vad mer kan Jag säga som Jag inte har sagt? förkunna Mitt budskap, Vassula;


1 Hans Helighet, påven Johannes Paulus II.
2 Uppenbarelserna i Fatima?
3 Gud tillät mig att inte skriva ned det.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message