DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Idag börjar barnamord allt mer att införas

28 maj 1993

frid vare med dig; predika och förkunna att den Gud de har glömt skall komma dem till mötes som en moder; Min Återkomst är helt nära; om Jag uppenbarar Mig genom dig, är det för att kalla var och en till Mitt Hjärta, och rädda dem ur deras avfall;

idag börjar barnamord allt mer att införas, skall Jag förbli tyst? fruktansvärda syner serveras åt barnen genom tv-program och berövar dem renheten; o, kom in i Mina Sår och dela Min ångest, kom och trösta Mig! ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message