DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Mitt Rike

6 maj 1993

Mitt barn, Jag, Jahve, välsignar dig;

Mitt Rike är för de renhjärtade, det är de som ser Min Skönhet! Mitt barn, den som inte känner igen Mitt Heliga Anlete, nu när Jag talar, från honom flyr Min Vishet undan; om de inte blir som barn, kommer ingenting, ingenting att någonsin uppenbaras för dem; så be för de själar som är förblindade av sin egen visdom, har du inte hört att Visheten skall upphöja de fattiga och ge dem en plats bland de största?

be särskilt mycket för dem som säger att de ”ser” och dömer Min Helige Ande i dessa Budskap, på samma sätt förföljde de Min Älskade Son och profeterna före Honom; om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Mitt Rike;

kom, Jag ger dig Min Frid, lita på Mig ...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message