DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt allt som du företar dig tjäna till att rädda själar
Förhärliga Mig och uppväck med Mig Min Kyrka

28 april 1993

frid! käraste dotter, förstå hur Jag gläds åt din fattigdom! lilla vän, fall i Min Famn och låt Mig få bära dig i din oerhörda svaghet; Jag är din Herde, var inte rädd; kom ihåg att detta inte är ditt Verk utan Mitt; skulle Jag då inte skydda dig, förse dig, och vaka över dig? dig som Jag var dag utlämnar på nåd och onåd åt världen? folk efter folk skall höra Min Röst;

innesluten i Mitt Hjärta är du, Mitt Hjärta är din enda trygga boning; Vassula-av-Mitt-Lidande, behandla Mig som en Kung, Jag är din Konung och din enda Längtan; behandla Mig som din trofaste Följeslagare; Jag är känd för att vara Full av Trofasthet; låt Mig, käraste själ, inprägla Mina Ord i dig, de skall aldrig suddas ut; Mitt-Lidandes-Själ, älska Mig för Jag är så lite älskad ....

Herre, jag älskar Dig och andra älskar Dig också.

om du älskar Mig, bli då kvar hos Mig och trösta Mig .... kan Jag offra dig mer?

Ja, Herre, gör som Du önskar!

säg: ”ja, för den kärlek Du har, Min Herre, för själar;"

säg: ”ja, för den brinnande längtan Du känner, Min Herre, efter syndare;"

säg Mig dessa ord; undanhåll Mig ingenting1 så skall inte heller Jag undanhålla dig Min Närvaro; tillsammans kommer vi då, du och Jag, att arbeta, att älska, att be; hör Mig, behåll ingenting för dig själv, arbeta inte för något annat än för Min Plan; låt allt som du företar dig tjäna till att rädda själar;

Jag, Jesus, välsignar dig och dina följeslagare; förhärliga Mig och uppväck med Mig Min Kyrka; bygg upp Min Kyrka på nytt, Jag älskar er alla;


1 Jag tror Jesus här menar att jag hade undanhållit Honom att använda mitt öra för en tid, och jag kände faktiskt Hans Närvaro mindre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message