DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag uppenbarar för världen Min Barmhärtighet och Min Kärlek

10 maj 1993

O Jahve,
varför är Du så långt borta från mig igen?
Lindra mitt hjärtas sorg!
Ge bara en liten blick åt Din hjälpande slav!

Jahve är Mitt Namn och det är Heligt; 1 Jag ger dig Min Frid; Vassula, din Fader talar till dig för att du, i din tur, skall upprepa Mina Ord för alla folk och visa dem Mitt Heliga Anlete, och alla de hemligheter Jag har viskat i ditt öra; Jag uppenbarar för världen Min Barmhärtighet och Min Kärlek; Jag kommer för att rädda de förtryckta ur Förtryckarens och Bedragarens hand;

låt inte ditt hjärta känna oro, Mitt barn, lyft din sorgsna röst till Mig på nytt, du skall be och Jag, din Abba, skall höra dig! lyft din blick mot Mig, Mitt barn, och inse att Jag är ditt Försvar och din Sköld! lyft ditt hjärta till Mig utan att frukta för det mörker och den dysterhet som omger dig, Jag kommer inte att tillåta ditt hjärta att tappa modet ;

käraste barn, du är inte Faderlös, känn Min Närvaro; Jag Är Den Jag Är finns hos dig, så lyft din ande till Mig med glädje och jubla i Min Närvaro; gläd dig, ty Min Helige Ande, den Sanne Förebedjaren och Förespråkaren, skall ta sig an din sak, så vad kan dina förtryckare göra?

Jahve, min Gud,
mina ord har varit lättsinniga,
men jag har svårt att hålla jämna steg med Din älskade Son, Jesus,
Jag fruktar att komma efter i detta arbete
och förlora Honom ur sikte!

var inte rädd, Jag vill att du skall lita på Min Väldiga Styrka; gå i frid;

11 maj 1993

Här är jag, Herre, och gråter igen vid Din Skuldra.
Jag är som en ny Job, full av klagan ...

du känner inte Job om du tror dig uthärda det Job fick uthärda ....


1 Jag kände ett regn av Guds kärlek som överöste mig...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message