DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mitt Manna mätta era munnar

8 april 1993

Herre, min Gud,
Du vet att falskhet inte finns på mina läppar.
Du som prövar min själ och utforskar mina synder,
Du vet att jag är oskyldig
till alla dessa anklagelser som mina fiender beskyller mig för.
Har Du inte begåvat mig med Din Ande?

Min stad! Min älskade! Jag är Den som har manat dig att vandra i Mina Fotspår och i Mitt Ljus; Jag har kommit för att säga dig att du inte är ensam; förstår du? Mina Armar är som en mur av Eld omkring dig; till dig vill Jag säga, sök inte människors ära, för var och en som beundras av människor är motbjudande i Mina Ögon; så låt dem jaga dig, låt dem förfölja dig och frukta inte, Mitt lamm, för dem som kan döda kroppen men sedan inte förmår mer; Jag säger dig vem du skall frukta; frukta honom som, när han har dödat, har makten att kasta i helvetet;

men välsigna Mig för att Jag ännu har dolt detta som Jag lärt dig för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn, ty detta är vad som behagar Mig och gläder Min Själ! förstå att den som rör dig, 1 rör vid Min ögonsten! gör allt du kan, Min Vassula, för att stå inför Mig som en själ som har klarat sig igenom sina prövningar med tron i behåll; visa Mig att du kommer att stå fast som ett träd, väl rotat i Sanningen, Kärleken, Tron och Hoppet, så att Jag kan glädjas när Jag kommer för att pröva din frukt! uthärda hellre lidande än ge efter för köttets svaghet, Mitt barn; ingen kommer att kunna skilja dig från Mig, så gläd dig!

ve dig2 du värld som lägger ut hinder för Mitt Budskap! och ve den människa som skaffar fram dessa! Vassula ... Jag skall visa Min Härlighet genom dig; skulle någon av de fientliga själarna omringa dig, så var mot dem som ett tveeggat svärd som genomborrar Lögnen; be att denna Himmelska Föda från Min Ande blir utdelad till de svältande och fattiga; låt Mitt Manna mätta era munnar! och du, 3 som Min Själ kastar ut som ett nät över varje land.... 4 "imé stenakhoreménos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha ksana-stavrothi se epta meres ...."

Jag skall klä Himlarna i svart, ... be om ett enat Påskdatum; lev i Min Frid; Jag, Jahve älskar dig, förkunna Mitt Ord utan fruktan! kom;


1 Det betyder, trakasserar mig.
2 Guds ton ändrades plötsligt.
3 Jag kände att Guds Röst blev sorgsen och jag kände att Han var sorgsen.
4 Gud talade till mig på mitt språk (grekiska). Han sade: ”Jag är mycket sorgsen, i morgon är det den första korsfästelsen, och på nytt skall min Son korsfästas om sju dagar...” På grund av Påskens två datum.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message