DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sök endast din Skapares gillande

9 april 1993

Min Vassula, frid vare med dig, Jag tänker låta denna öken blomma och förvandla torra länder till källor vars flöden kommer från Mitt Hus; Jag skall föra detta trolösa släkte tillbaka till Mig, men innan detta sker kommer många som nu är de första att bli de sista, och de sista skall bli de första; förstå att din Skapare kommer att utföra Sina Verk, och dessa Verk kommer att vittna om att Han sände ut Sin skapade varelse på jorden för att Förhärliga Honom; genom dessa Verk skall ett ljus skina i ert mörker, ja, det har redan börjat lysa; gläd Mig och håll fast vid Min mantelfåll så vill Jag på nytt påminna dig: var inte angelägen om och sök inte efter världens ära, sök endast din Skapares gillande;

Min elev, arbeta ändå hårt och tröttna aldrig på att hedra Honom som har sänt dig; uppriktighet behagar Fadern och o .... allt som är Faderns är också Mitt, och allt det som Jag Äger är ditt; kom, var tålmodig; Jag, Jesus, älskar dig och välsignar dig: uppliva Min Kyrka; vi, oss?

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message