DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är det Levande Vattnet och det är Jag som håller dig vid liv
Bygg upp Mitt Hus med kärlek

19 mars 1993

(Denna morgon tog jag lång tid på mig, sedan såg jag Herren och Han frågade: ”Och när tänker du komma till Mig?”")

Vassula, Jag, Jesus, ger dig Min Frid; blomma, säg Mig, kan en blomma överleva utan vatten? inte? Jag är det Levande Vattnet och det är Jag som håller dig vid liv;

Ibland känns det, Herre, som om Du drar Dig undan från mig och lämnar mig i händerna på Dina och mina förföljare. Det verkar som om de hade makt att förgöra. Gör jag Din Vilja? Kanske gör jag det inte, kanske gör jag det motsatta?

och tror du att Jag kommer att tillåta det?

Ibland tillåter Du saker som förvånar oss, och som gör att vi bara kan säga: ”Gud har Sina vägar. Gud lät det hända och för oss är det ett mysterium.”

Jag är glad över att du är uppriktig mot Mig; det är sant att Jag tillåter vissa saker, men de sker för Min högsta äras skull; eftersom du och Jag ingick ett förbund av Trohet, skall Jag inte tillåta att något kommer emellan oss; Jag vill hela detta släkte genom Mitt Offer och till Min Glädje har Jag funnit vad Jag alltid sökte;

Jag sökte efter ett odelat hjärta och när Jag fann ditt hjärta beslöt Jag Mig för att erövra det .... (mod,) Jag sökte efter ett lyhört öra och Jag fann det; Jag har alltid gett Min Vishet åt dem som är som barn, som du vet, därför fann Fadern behag i att ge dig Vishet;

Är detta sant?

(Det sade jag mycket spontant.)

tvivlar du?

Nej!

Faderns Förbarmande är Stort och trots att ditt uppträdande var förskräckligt, omstörtade Han Sina fiender i ditt inre, och lät sedan fjällen falla från dina ögon så att du såg Min Skönhet, och av hela Mitt Hjärta utbrast Jag: kom! kom med Mig, Jag skall duka ett bord för dig, du kommer inte mer att hungra och Jag skall dela Min Bägare med dig; Mitt Hus skall vara ditt Hem och tillsammans skall vi erövra ett gudlöst folk; Jag kommer aldrig att dölja Mitt Ansikte för dig, men du skall också svara på Mina önskningar;

bygg upp Mitt Hus med kärlek1 så att alla kan se Mitt återsken i er; låt varje mun säga om er: ”de är sannerligen Guds heliga folk”; och Jag säger er med allvar det som Jag sagt en gång tidigare: om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha två händer eller fötter i behåll och bli kastad i den eviga elden; öppna era hjärtan och inte era förstånd! öppna er för er Konung, låt Mig få träda in i ditt hjärta så skall Jag fylla det med glädje!

förstå, Mitt barn, att ditt enda vapen för att inte gå under, är bön; Jag frågar var och en av er: vem söker Mig uppriktigt? vem bland er skulle vilja dela Min Bägare? Splittringens Bägare, Tvedräktens Bägare? Jag är fylld av smärta; er Frälsares Hjärta är sargat till oigenkännlighet;

när Jag återvänder, hur mycket tro kommer då att finnas kvar? när Jag kommer, skall Jag då finna er, Mina vänner, annorlunda än Jag vill ha er? kommer ni fortfarande att respektera språket och Traditionerna som Jag lämnade över till er? eller kommer ni att tala som filosofer och predika på ett Babels Torn?

säg Mig, vad har det blivit av den Ande Jag begåvade er med? – er surdeg är densamma som Fariseernas och Saddukeernas; ni talar om Lagen men ni bär Den inte i ert hjärta; Min Lag är levande! ni trossvaga människor! men ni har tömt Mitt Ord på kraft och innehåll efter er egen andes resonemang; Jag säger er, era hjärtan är lika långt ifrån Mig som himlen är från jorden, för ni har försummat Lagens innersta väsen, kärlek, ånger, barmhärtighet och sann tro! vem av er som predikar i Mitt Namn älskar verkligen sina fiender?

Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Mitt Rike! Mitt folk, vad har ni gjort med Talet om Mitt Kors? hur länge måste Jag stå ut med bedrägliga läror och med den styggelse som ni reser upp i Mitt Tempel? se, idag låter Jag er skåda underverk, 2 till och med hedningarna börjar se dem, 3 , ty ännu en gång förbarmar Jag Mig över er; Jag, er Gud, talar till er idag, stäng inte dörren framför Mitt Ansikte ...

Vem talade Du om, Herre?

om dem som sitter vid Mitt bord ... och du, Min utvalda stad, var inte orolig och ovillig i Mina Händer; låt Mig härska över dig som Jag vill, så att Jag kan fullborda Min Plan;

Kärleken välsignar dig;

5 april 1993

Salig den människa som förtröstar på Dig!

och salig den som lyssnar till Mig! frid vare med dig; trofasthet är vad som behagar Mig; o dotter .... Min utvalda själ, skulle Jag någonsin vägra dig något som du ber om i Mitt Namn? aldrig! Jag och du skall fortsätta vår resa hand i hand; skulle du bli utmattad på vägen, så stöd dig mot Mig; skulle benen inte bära dig så skall Jag bära dig på Mina Axlar; om du törstar eller hungrar skall Jag mätta dig med Himmelskt Manna; lyssna till Min Röst så skall du inte falla; Jag kommer att uppmuntra ditt hjärta och låta det sjunga av glädje;

Kärleken är på Väg tillbaka, försök att förstå .... Jag är Vinstocken och ni är grenarna, Jag är er Mästare och Jag leder er en efter en till Mitt Hus;

Jag älskar er så mycket, var och en av er;


1 Jesus talar till alla.
2 Den Helige Andes utgjutande
3 Uppenbarelser och syner för icke-kristna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message