DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min vrede är lika kraftfull som Min förlåtelse

22 februari 1993

"Tukta oss, Herre, med mildhet,
inte i Din vrede,
så att Du inte förgör oss. 1

Vassula, budbärare följer tätt på budbärare för att mana världen till omvändelse; Jag manifesterar Mig Själv som aldrig förr för att föra alla som är långt borta tillbaka till Mig och till att följa Mina Bud; när som helst kunde denna flämtande lilla låga i detta släkte dö ut om Jag inte ingriper; ända intill denna dag vägrar de att höra och tro; ju större de tror att de är, desto mindre är de i Mina Ögon, hur skulle de kunna finna nåd hos Mig när de hindrar Min Helige Ande? allt Jag hör från dem är: ”vem bestämmer över mig?” ”jag är själv tillräcklig”; Mitt medlidande är stort men Min stränghet är lika stor; Min vrede är lika kraftfull som Min förlåtelse;

Mina tempel2 står nu på samma grund som affärsmännen; de har bytt ut Min Helighet mot en hyllning till Satan! Jag talar om dem som har avfallit och låtit en Lögn komma över sina läppar och nu avser de att tvinga på alla en stämpel med den Lögnen och Jag är trött på att stå ut med dem; en gång rådde rättrådighet i Mitt Hus, för Min Lag var deras dagliga bröd, men se vad som nu har blivit av Mitt Hus, en förödelse, ett tillhåll för ödlor och spindlar! ack... men Jag skall ta bort allt detta;

Mitt Hjärta är krossat i Mig, Mitt barn, och Mina änglar fruktar och bävar inför den Stund som Jag har bestämt skall bryta ut när Mina befallningar ges; Jag kan inte längre härda ut att se er Heliga Moders Tårar utgjutas om och om igen var gång Min Son blir korsfäst på nytt; detta släktes synder leder Min Son till Golgata varje ögonblick;

tillsammans, med en röst hädar världen Min Helige Ande och himmelens alla makter; dagligen provocerar världen Mig: ”se! se vad det har blivit av den store Herrens Hus?” säger de, medan de bryter sönder Det och sedan döljer det; Min Själ kan inte längre bära Min Sons jämmer när Han blir korsfäst på nytt; fastän både Min Son och din Heliga Moder dämpar sin smärta så gott de kan hör Mina öron allting; Mina Öron och Mina Ögon är inte mänskliga och ingenting undgår Mig; eftersom det är ditt släkte som väljer, inte Jag, 3 kommer Upproret i Mitt Hus att nedkalla Min vrede över er och det djupaste Mörker skall snart svepas över jorden;

det är inte Mitt val utan ert; Jag hade valt att lyfta er upp ur era gravar med Barmhärtighet och Kärlek, Medlidande och Frid, men se hur så många av er är oberörda av Mitt erbjudande; ingenting kan längre beröra er;

Mitt Tålamod har ni uttömt och du, dotter, var Mitt Eko; hur hårt de än må pina dig, skall Jag inte tillåta dem att övervinna dig; tvärtom, du skall vara som ett svärd när du förkunnar Mina ord; påminn dem åter om att Jag inte finner behag i en ond och upprorisk människas död, utan i en ond och upprorisk människa som vänder om och ändrar sina vägar för att vinna livet; denna jord som ni känner ”skall snart förgå! 4

Jag har beslutat att påskynda Min Plan på grund av de stora synder som ditt släkte avlar; allt skall förgå, allt skall nötas ut som en klädnad; 5detta blir Mitt sätt att förstöra syndens förorening, och ni skall inse att från begynnelsen var ni Mina heliga tempel och att Min Ande levde i er;

ack! för detta Elddop!! be och fasta i dessa sista dagar; Jag Är är nära er;


1 Jer. 10:24.
2 Jag förstod: själar.
3 D.v.s. istället för att välja Guds Frid väljer vi att gå in i den nya tidsåldern genom Guds Tuktan

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message