DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min barmhärtighet är stor, men Min stränghet är lika stor

19 februari 1993

frid, Min älskade; är du ett med Mig?

Gör min ande till ett med Din Ande. Endast Du kan göra det, Herre.

Jag är glad över att du är medveten om din intighet och att utan Mig kan du ingenting göra; stöd dig mot Mig så skall Jag dra din själ till Mig; Kärleken är nära dig och Min Ande är över dig; låt Mig fortsätta med gårdagens Budskap;

hör Mig: säg dem att hos Mig finns barmhärtighet men också vrede, Jag som är Mäktig att förlåta men kan ge vreden fritt lopp; Min barmhärtighet är stor, men Min stränghet är lika stor;

(Gud bad mig att skriva av detta stycke ur Syr. 16:11-12.)

du förstår, dotter, snart skall Jag också uppenbara Min Rättvisa; Min Plan har en bestämd tid; Mina Nådefulla Rop har också en bestämd tid; när denna tid av Barmhärtighet är över, skall Jag visa var och en, god som ond, att Min stränghet är lika stor som Min Barmhärtighet, att Min vrede är lika kraftfull som Min förlåtelse; alla ting som förutsagts av Mig kommer att hända snabbt nu; ingenting kan tas bort;

Jag har talat till er om Avfallet, Avfallet som band1 händerna på Mina bästa vänner och avväpnade dem på grund av dess hastighet och omfattning; har Jag inte sagt att kardinaler skall sätta sig upp mot kardinaler och hur biskopar skall gå emot biskopar och att många är på väg mot fördärvet? med sina ändlösa strider har de försvagat Min Kyrka; idag frodas upprorets ande inne i Min Heliga Plats;

minns du visionen Jag gav dig om huggormarna som krälar över altarets Heliga Sakrament? har Jag inte uppenbarat för dig hur många av dem gör motstånd mot Min påve? 2 och hur de undantränger honom? 3 Jag har redan berättat för dig i detalj om Upproret inuti Min Kyrka; 4

Min trofasta vän, låt Mig sluta här; vi skall fortsätta senare; förbli nära Mig och behaga Mig;


1 Det betyder att de var hjälplösa.
2 Påven Johannes Paulus II.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message