DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gå till de förtorkade benen

1 mars 1993

"Herre,
när jag fick Dina ord, blev de min föda,
ja, Dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje;
ty Ditt Namn är utropat över mig,
Herre, härskarornas Gud”1

Mina ögon var beslöjade och Jag såg Dig inte,
inte heller Din Glans och Din Ära.
Plötsligt, i det djupaste mörkret bröt en strimma Ljus fram!
Förbluffad och mållös steg jag fram i Ljuset,
och liknöjdhetens ande som rådde i min själ,
gav upp andan, besegrad av Din Ande.

Jag såg Dig stå där i tystnad...
och det var som jag kände Dig, Älskade.
Sedan, när Du öppnade Din Mun, fick jag ett Namn,
och med ens återfick min själ minnet;
slöjan föll från mina ögon
och jag befann mig i min Faders Armar;
O Gud! Du är det Dyrbaraste jag har!

Jag är Helig;

Jag sade: Jag skall rena dig och ge dig ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i dig; Jag skall ta bort tröghetens ande ur din själ och låta Min Ande bo i dig; den dagen lovade Jag med ed att göra dig till Min; Jag svor att Jag skulle hela dig och låta dig bli ett träd som bär frukt för Mitt folk; Jag lovade att Jag skulle mätta de hungriga och varje mun; ja! Jag lovade att komma till dig, och bereda din jord och i din Intighet så frön av Min Härlighet;

och nu har Jag, Gud, slagit läger i din själ för evigt; så profetera utan fruktan; gå till de förtorkade benen så skall Jag låta kött växa på dem, Jag skall ge dem en ande så att de kan prisa och ära Mig; ja, Jag skall andas på de döda så att de får liv på nytt och ropar: ”vem är väl som Gud?” Jag skall påminna dem om att större kärlek än deras Skapares står inte att finna;


1 Jer. 15:16.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message