DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förena dina böner med helgonens
En kort bön till Fadern

19 november 1992

Din biträdande slav står till Din Tjänst.

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Min Själs älskade, kom till Mig; när du förföljs, kom in i Mitt Heliga Hjärta och smaka Min Kärlek; bland många har Jag utvalt dig till att följa Mig in på den Stig som leder till Enhet; Jag har gjort dig till Min elev och Jag har inte bara blivit din Uppfostrare och Lärare, Jag har också blivit din Brudgum; med Mig skall ingenting fattas dig, älskade;

Vill Du att jag ska ta emot diktamen, Herre?

varje minut i ditt liv! var med Mig varje minut av ditt liv! i bön, i diktamen, i meditation, när du tar emot Mig i den Heliga Eukaristin, vid tiden för tillbedjan, bevisa din kärlek för Mig! bevisa din törst efter Mig, bevisa din trofasthet genom att förbli förenad i kärlek med Mitt Hjärta; var ståndaktig, var beroende av Min Styrka och se alltid fram emot att möta Mig; o, lilla barn, har du inte förstått? har du inte lagt märke till storheten i den Kärlek Jag har till dig, och Min vänskap? ...

och nu, medan du ännu är här, förena dina böner med helgonens och kom ihåg, Jag känner fullkomligt väl vad du har i ditt hjärta; Jag vet om dina behov, allting! ni tillhör Mig alla lika mycket och skulle Jag inte ge Mitt Liv om igen för er om det behövdes!1 ....

här är Jag och sänder Min Ande för att påminna er om storheten i Min Kärlek, och för att be er dra er undan världen som har allting utom Mig; för var och en av er har Jag en plats i Mitt Heliga Hjärta; kom, förena ditt hjärta med Mitt Hjärta och lev Våra Budskap; Jag välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett!

November 27, 1992

frid vare med dig; det är Jag, Jesus; be med mig och säg:

Fader, allt jag ber Dig om nu
är att stärka min tro; amen;

(Jag upprepade bönen med Jesus.)


1Dessa ord sades med stort eftertryck eftersom de utgick ur Hans Gudomliga Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message