DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Om världen hatar dig är det för att du älskar Mig
be för dem som smider otroligt ondskefulla planer mot Min Helige Ande

10 november 1992

frid vare med dig; dagens länder har fullständigt förorenats och har allting utom Mig;

det som tycks vara rätt för världen är avskyvärt i Mina Ögon och är redan fördömt av Mig; om världen hatar dig är det för att du älskar Mig; låt ditt vittnesbörd vara giltigt i Mina Ögon och Jag säger dig, ditt vittnesbörd kommer endast att vara giltigt om du fullständigt offrar dig för själarnas frälsning och visar din kärlek genom att ge ditt liv för dina vänner och för dem som du kallar dina fiender, så att du inte behöver känna någon skam när Min Dag kommer;

Jag skall Själv förse dig med Min Styrka; fortsätt under tiden med det verk Jag har gett dig och ropa av glädje; gläd dig över att Jag med Min Makt skall bryta igenom deras mur och låta allt som varit fördolt för dig komma ut i ljuset; dina ögon skall se alla slags djur och ormar krypa framför dig; men var inte rädd för dem som kan döda kroppen, Jag säger dig de kan inte döda själen; frukta istället honom som kan förstöra både kropp och själ i helvetet! följ Mina Fotspår och sök inte efter heder eller beröm;

om världen tar er för bedragare, vet att ni är äkta, för den förste som världen tog för en bedragare var Jag; älska! och förlåt! be för dem som smider otroligt ondskefulla planer mot Min Helige Ande och döm dem inte för att inte det som är ödesdigert för dem skall bli ödesdigert för er; låt Mig tillrättavisa dem, låt allt vad ni gör ha sin rot i kärlek; Jag skall förse er och fylla er med tröst; varje tagg i Min Kropp skall avlägsnas till slut; Kärleken skall segra;

November 15, 1992

”Om blott mina kval kunde vägas, mina olyckor läggas på vågen! De skulle väga tyngre än havets sand, därför kan jag inte styra mina ord.” (Job 6:2-3)

Jag darrar av skräck när jag tänker att jag kanske har fel!
Kommer jag att stå med skuld i Din Närvaro, min Gud?
Ändå har jag slagit rot i Dig,
jag såg Dig stå där, tyst,
med Din Hand uträckt likt någon som väntade på allmosor.
Då hörde jag en Röst,1 ett Namn2 gavs åt mig,
och min själ sjönk ned i Min Faders Armar.
O, Gud! Vad jag älskar Dig!

Mitt barn, Mitt barn .... hur älskar inte Jag, Herren, dig! Jag älskar dig till tårar .... sluta upp att lyssna till den onde som försöker förstöra alla de goda ting Jag har gett dig;

tro på Min Kärlek, Jag skall aldrig svika dig3 .... aldrig4 ... så ta emot Min frid, den Frid Jag har gett er och vet, Mitt barn, att större kärlek än Min kommer du aldrig att möta .... o, Mitt barn, håll fast vid fållen på Min klädnad; Jag är här och är med dig.


1 Faderns Röst.
2 Jahve.
3 Han sade dessa ord nästan som en viskning.
4 Han viskade detta ord.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message