DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fläckar i din själ bedrövar Mig och fyller Mig med avsky

5 november 1992

frid, Mitt lilla barn; fostrad av Mig, träd in i Mitt Heliga Hjärta; du kommer att övervinna dina förtryckare; ja, varenda en kommer att falla;

Jag är svag och långt ifrån stark ...

kom ihåg att Jag Är är Klippan och din styrka skall komma från denna Klippa; altare? Jag skall sörja för dig; du måste lämna Mig fri att rena dig; fläckar i din själ bedrövar Mig och fyller Mig med avsky; Jag vill ha Mitt altare utan fläck, Jag vill ha det rent; Jag vill klä dig i strålande kläder; välsigna Mig, Jag som är din rådgivare;

Jag välsignar Dig, Herre Jesus.

Jag behöver plundra dig och göra dig fattig, Jag älskar fattigdom; jordebarn, har du ingenting att säga Mig?

Jag är Ditt offer
och det är med Dig och i Dina Händer
jag vill vara,
för att kunna känna vad Du kände när Du var på jorden.
Jag vill smaka Dig.

Jag skall bevilja dig att smaka Mig om detta är vad du suckar efter .... Jag skall, om du tillåter Mig, underkasta dig Min Vilja; .... och du kommer att förstå hur stort Mitt Namn är och hur fullkomlig Han är som kom till dig på detta sätt ....

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message