DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Emotsagd och misstrodd inifrån Mitt Hus kommer du att vara
Förföljelse skall vara ditt dagliga bröd

1 november 1992

Iver för Dig förtär mig,
jag är Din, Herre;
jag ber, vänd Dig till mig och fyll min mun
för att återuppliva mig.
Rädda mig från människors tungor ....

ta emot den hyllning som Jag erbjöd dig nu;1

Jag älskar Dig, Herre, till vansinne.

älska Mig för dem som inte gör det; Jag Är vakar över dig;

undan för undan har Jag låtit dig växa, käraste själ, så att du kan förhärliga Mig; du skall lära detta släkte orden: Kärlek och Enhet;

lyssna Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Min Kärlek skall rädda dig; klen och ringaktad skall du vara, motsagd och misstrodd inifrån Mitt Hus; förföljelse skall vara ditt dagliga bröd, detta skall vara din lön på jorden, för allt detta skall styra dina steg in i Mitt Rike; spåren du lämnar efter dig skall föra många andra själar till Mig; därför, koncentrera dig på Mina Egna spår och följ Mig;

Jag är glad att du anförtrodde denna uppenbarelse till Min Moder; Jag säger dig, du kunde inte ha valt bättre; Min Moder skall vara din försvarare, ingen kommer att kunna skada dessa skrifter, Jag har välsignat dem;

du är så kär för Mig, Jag älskar dig, tvivla aldrig på Min Kärlek.
Jag Jesus är med dig, Jag gläder Mig i dig;


1 Jag hörde just hur någon jag känner förföljer mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message