DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älska Mig och trösta detta Hjärta som är så oälskat och så ytterst missförstått!
Jag har gjort dig till ett hot mot Mina fiender

6 oktober 1992

Herre,
när Dina ord kom till mig, slukade jag dem.
Du har gett mig detta himmelska Manna
för att hålla mig vid liv 

och varje Ord som Du yttrar är min glädje
och det räddande beviset på Din Kärlek.
Ditt Ord är min själs glädje,
min trösts bägare och mitt hjärtas hänryckning.

Världen har inte ärvt något annat än Bedrägeri,
men Ordet ur Din Mun
gjorde världen och allt som är i den utan värde för mig.
Kommer Du ihåg hur jag stod i Din Närvaro laglös och naken? 

ändå, istället för att påbjuda olycka
för mitt förfärande och föraktliga beteende,
genomträngde Ditt tal dessa tjocka mörka moln,
och som när en kung erövrar en stad, erövrade Du mig
och ställde upp Din ärorika Tron i mig.

I min ödemarks förtorkade land
lät Du Din Källa med levande Vatten springa fram
och visade mig Din ynnest: att jag därefter kommer att få lov 

att vandra tillsammans med JAG ÄR.

ja, dotter, Jag har aldrig befallt dig att synda, inse vem som talar till dig och i vems närvaro du står! Jag visade dig, och er alla, Mitt Hjärta; Jag kommer för att rycka upp det som världen har sått: svek på svek, en skörd av Falskhet! döden kryper in under era dörrar och finner sin väg i tysthet till ert rum, 1 och gör Mina högt älskade till lik, som lämnats kvar likt bortrensade kärvar, och ingen finns som samlar ihop dem;

Min Kropp gisslas dagligen genom världens synder och, Min lilla budbärare, din Herre som talar till dig nu, säger dig: Jag törstar efter kärlek; älska Mig och trösta detta Hjärta som är så oälskat och så ytterst missförstått! be för syndarna ....

Herre, vår Herde,
kom och samla Dina lamm
ett efter ett i Dina Armar
och håll dem nära Ditt Heliga Hjärta.
Allt kött är svagt, min Herre, och Du vet det,
men ändå kan det bland dem finnas ett antal goda människor

Vassula, ingen människa är god utom Gud ...

då finns det ett antal generösa själar
vilkas goda gärningar inte borde glömmas.
Jag vet att ingen kan förhärliga Dig så som Du förtjänar,
men i vår svaghet och för Din Kärleks skull,
vill Du inte påskynda Din Återkomst, O, Store Gud,
och förnya Din Helgedoms murar?

ni skall byggas upp!2

barn, som har Min nåd, Jag har gjort dig till ett hot mot Mina fiender, dessa odlare har planterat färdigt och de skall samlas och äta sin egen frukt .... 3 tala!

Åh, Herre,
Du har skapat himlarna och jorden
med glädje och med stor makt.
Du har skapat oss med glädje
och älskat oss med en evig kärlek.
Låt även Dina fiender längta efter Din Mildhet. 

Lys in i varje hjärta och vänd VARJE hjärta av sten till Dig...

Jag skall utgjuta Min Ande också över dessa, Min Vassula; de upproriska skall förvandlas till hängivna tjänare, ivriga att tjäna Mig, ivriga att tillbe Mig; Jag skall utbreda Min Helighet i varje hjärta och Jag skall mätta också dem med Mitt ljuvliga Manna;

kom, lev heligt för Jag är Helig; vi, oss?

Ja, min Herre, vi, oss ....


1 Jag förstod att det rummet betyder själen.
2 Gud yttrade dessa ord i stort majestät.
3 Jag hade tvekat och Han slutade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message