DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Våra Två Hjärtan fylls av överväldigande glädje när Vi ser dig komma till Oss för att be

8 oktober 1992

Min Vassula, Jag är din Moder; ‘pethi-mou’1 kom ihåg att du är i Våra Hjärtan;

lev för Jesus så skall Han ge dig vältalighet för att förhärliga Honom; ditt lidande leder dig till helgelse, och Jag säger dig, i all Vår sorg tränger en strimma av tröst in i Våra Två Hjärtan och Vi fylls av överväldigande glädje när Vi ser dig komma till Oss för att be; lär dig att bön, kärlek och ödmjukhet är de starkaste vapnen mot Satan; var och en av er utgör en del av Kyrkans förnyelseprocess; men Satan kommer i sin vrede att kasta er emot varandra om han finner er sovande; Vår Plan är att plantera er alla tillsammans i kärlek och återuppbygga Kyrkan på Kärlekens grund; du har nu fått en vag uppfattning av hur Satan arbetar;

Jag välsignar dig och alla dem som medverkar i detta arbete; be Min Vassula, och var inte rädd fastän striden pågår i sin fulla kraft; Jag är nära dig;


1 Grekiska: mitt barn.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message