DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Hjärta förtärs av längtan efter din kärlek

23 augusti 1992

(Inre röst mycket tidigt den morgonen. Jag hörde Jesus säga till mig efter det att jag hade bett till Honom:

”Jag är glad över att du tar dig tid så tidigt på morgonen för att tala med Mig; säg åt dem1 att Mitt Hjärta är en Avgrund av Kärlek; säg dem att de inte skall sätta Mig på prov längre;”

Och att de skall läsa 1 Kor. 14:26-32.)

(Senare)

O, Herre Jesus Kristus, åt Ditt allra Heligaste Hjärta anförtror jag denna bön:

Hjälp oss och led oss,
ge oss Din Frid,
Son av den Evige Fadern, gör oss mindre
så att Dina Ögon, Himlarnas Konung,
kan se ned från ovan,
O vår Faders Älskade Son,
tillåt inte att folkmassor går under,
människor håller på att dö av fördärvet,
skynda på Ditt Verk, O Faderns Helige,
och må Din Återkomst påskyndas;

Du som är Faderns Välbehag,
tillåt inte längre världen
att utmana Din Helige Andes Strålande Närvaro.
Mina ögon är vända mot Dig, O Herre,
och mitt hjärta söker sin tillflykt i Ditt Heliga Hjärta
för att få Frid och Kärlek,
lämna mig inte försvarslös!
Amen.

Jag har gjort dig orädd för människor; detta är Mitt verk; på Min Dag skall Jag ge svar åt dem som hånar Mig nu; vad gäller dig, Min dotter, finner Jag Min glädje i din intighet;

Faderns Son

säger dig: Jag skall fortsätta att sprida ut Mina Budskap, de som motarbetar Mig kommer att stöta emot Hörnstenen och krossas;

Faderns Välbehag

säger dig: Jag utför ett stort Verk som ingen människa kan hindra, och vad beträffar dem som kastat bittra anklagelser mot dig, säger Jag; deras händer skall falla och deras planer kommer inte att förverkligas; Mitt Hjärta förtärs av längtan efter din kärlek, släkte, och står i lågor som en brinnande Smältugn; Jag älskar er alla av hela Mitt Hjärta, av hela Mitt Hjärta älskar Jag er! se, Jag skall ösa ut Min Kärlek över er alla för att smycka ert elände;

Herre, hur har världen kunnat bli så fördärvad?

har du inte läst: där ingen vägledning finns kommer folket på fall;2 de motsträvigas munnar frambringar ingen vishet, men den som avviker kommer att bli avslöjad; ingenting förblir dolt i Mina Ögon; men i dessa Barmhärtighetens dagar är Min Hand ännu utsträckt för var och en som vill ropa ut i ånger, de skall bli räddade;

Kärleken är nära dig, Min lilla trogna vän; Amen välsignar dig, kom och tillbe Mig; Jag Är;


1 Gruppen på Rhodos.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message