DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Där oenighet råder, ge frid och kärlek

22 augusti 1992

(Till gruppen på Rhodos.)

Herre?

Jag Är; allt Jag begär av er är frid;

där oenighet råder, ge frid och kärlek; där det råder förvirring, be om Mitt Ljus; be! be så skall Jag ge! respektera varandra och tillåt inte era hjärtan att förhärdas; ge inte Satan något fotfäste; var lugna och ge Mig era böner; hur många böner får Jag höra från er? be och fasta så att den onde ger sig av;

be mer; förbli i Mig; var beroende av Mig som barn; be, be med ert hjärta;

Mina Vägar är inte era vägar, så ge inte efter för ert eget sinnelag; lite vet ni om hur Jag går tillväga; så frön överallt och var ni än kan; Jag känner er förmåga och Jag vet vart Jag sänder er; välsignade är ni som blir förtalade och förlöjligade för Min Skull; Jag säger er, när ni ropar Mitt Namn skall Jag höra er; frid, be och stöd er mot Mig;

kyrkan skall återuppstå!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message