DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sätt Mig inte på prov längre

26 augusti 1992

(Grekland - ön Simi - Panormiti)

(Panormiti är den Helige Mikael.)

(Jag åkte till en liten ö som kallas Panormiti och stannade där fyra dagar. Bara ett fåtal hus finns här med ett dominerande kloster och en kyrka helgad åt den helige Mikael. Hans ikon är i mänsklig storlek och helt täckt av silver. Det är en undergörande ikon. Jag kände mig kallad att åka hit för att be den helige Mikael om hans förbön.

Kl 8 den morgonen, innan jag åkte till Panormiti, kom Jesus till mig i en drömvision. Han lät mig inte se Honom. Han ville att jag bara skulle känna Honom. Han stod på min högra sida och just då lade Han Sin vänstra Arm runt min skuldra. Omedelbart kände jag Guds varma tröstande skydd. Min själ jublade! Han tillät mig att vidröra Hans vänstra Hand som höll om mig. Jag kände alla Hans Fingrar. Sedan tillät Han mig att med min vänstra hand röra vid Hans Hjärta, Hans Skägg, sedan en del av Hans Heliga Ansikte; var och en av de sekunder som gick försatte min själ i en obeskrivlig tröst, frid, glädje och förnyad tillförsikt. Han behövde inte tala. Hans Närvaro som var så nära mig sade mig allt. JAG ÄR är med mig.)

(Senare den dagen.)

Min Frid ger Jag dig;

var tålmodig liksom Jag är tålmodig; Fadern älskar dig och har anförtrott dig detta uppdrag; tro inte att Jag inte är medveten om dess tyngd; Jag är din Brudgum som skall sörja för dig,1 trösta dig och förbli trofast mot dig; du är Faderns skrivtavla och på denna tavla skrivs nu Faderns och Min Kärlekshymn; tro inte att den Allra Högste inte kan finna ett sätt att genomföra Sin Plan bland ditt folk; 2Han skall komma tillbaka till Sin Vingård med Eld och göra slut på arrendatorerna som fått Hans Vingård för intet och ge den till andra, därför att de inte har bevarat Den utan gjort Den till en förödelse; Jag har genom åren försökt varna dem genom att sända Mina tjänare till dem men de dödade var och en av dem;3 idag säger jag er i sanning: “stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten”;4 idag är Nådens Helige Ande hörnstenen och den som faller på den stenen kommer att slås i stycken; den som stenen faller på skall krossas;

Jag har gett er alla en stark varning: sätt Mig inte på prov längre; och du, dotter, var inte förvånad över den motsträvighet ditt folk visar; ingen profet blir någonsin accepterad i sitt eget land; vore det möjligt så skulle de inte idag ha blivit dina fiender bara för att du varit uppriktig mot dem;

kom, Jag välsignar dig och dina följeslagare;


1 Jesus påminde mig om visionen; Hans Närvaro.
2 Att stå och tala inför de ortodoxa i Grekland om enheten denna sommar, det var som om ENHETEN aldrig skulle bli av. Jag kände mig mycket missmodig. Gud gjorde mig till ”medlare” för att föra alla tillsammans. Det är inte lätt.
3 Här förstod jag att Gud har sänt utvalda själar med budskap till dem (de grekiska prästerna, munkarna) men deras otro ‘dödade’ Anden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message