DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt barn, profetera!

20 augusti 1992

(Rhodos, Greece)

kära och trofasta barn, när du är svag är Jag Konung; här är Jag och sänder dig tillbaka till dina egna för att påminna dem om Mina grundsatser; några av er har blivit beskedliga och ljumma för ni har välkomnat Mina ord utan tillit när ni samlas i Mitt Namn;

ve dem som säljer Mitt Blod för att hedra sitt namn! ve dem som nu är nöjda och låter sina liv styras av sina naturliga böjelser så att de ignorerar Min Ande! ve dem som kommer att stå i vägen för den dörr Jag Själv har slagit upp för att tillkännage Mitt Budskap; ve dem som tror att de handlar klokt med världen, de är världens tjänare, inte Mina; de är världens slavar och trolovade med hyckleri, korruption och allt det som Mitt Hjärta avskyr;

du säger att du lider orättvisor för Mitt Namns skull, gläd dig! ty Min Dag kommer snart att gå upp över er alla med eld; jubla och var glad när människor anklagar dig och vanärar dig offentligt, och visar upp dig som ett skamligt spektakel för Min skull och för Mitt Budskap; desto större blir din belöning i himmelen för att du med kärlek har uthärdat världens skymfer;

be så att dina kedjor som ännu binder dig till världen må lösas upp av Mig; be för dem som inte kan skilja sin högra hand från den vänstra; ingen är värdig Min Kallelse, så klandra inte de högmodiga; nåden är nu över er och Barmhärtigheten omsluter er; er Konung har erbjudit er Sitt Hjärta helhjärtat men Jag har märkt att inte alla har erbjudit Mig sitt hjärta helt och hållet, inte alla är villiga att samtycka med Mina grundsatser; nej, inte alla har vandrat enligt Mitt Hjärtas önskningar, i stället har de lyssnat till sin egen röst, den som är deras egen lag på grund av deras svaga tro; till dessa säger Jag: be att ni inte må falla från Min nåd, be att ni gör Min Vilja; låt Mina ord spridas nu och var inte slavar under ert mänskliga tänkesätt;

Jag har ytterligare tre frågor att ställa:
varför har ni reducerat Min Röst?
vad har ni gjort med de Budskap Jag har utvalt till att läsas?
var har den människa tagit vägen som en gång var så angelägen om att behaga Mig?

Fader! Förlåt dem, för de vet inte vad de gör! ....

Mitt barn, profetera! låt din mun med Mina ord vara som ett svärd .... tjäna Mig, Kärleken är nära dig;

Herre, vad händer om de inte gör Din Vilja?

då skall Jag dra tillbaka Mitt Hjärta, Mina ynnestbevis och Mina nådegåvor, men Mitt Kors kommer att finnas kvar;

(Detta budskap gavs åt dem som lade hinder på den väg vår Herre hade öppnat. Frestelser, rädsla, tvivel, ledde vissa människor till att inte förtrösta och lita på planen Gud hade förberett för Rhodos. Jesus varnade dem.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message