DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Motsättningarna på Rhodos

10 augusti 1992

(Motsättningarna på Rhodos)

O, Herre, varför finns det så mycket styvsinthet? O Herre, jag börjar lära mig att stora namn inte ger vishet; det fanns en tid då jag hoppades mycket på deras ord när deras mun förkunnade: ENHET och FÖRSONING, men jag ser inte ens början på någotdera ...

frid vare med dig; din bitterhet undgick Mig inte; har Jag någonsin sagt att Jag kommer att överge dig?

Nej, Herre.

så varför oroar du dig? Jag skapade dig för detta uppdrag;

kom, se på Mig; du kommer alltid att äta av det goda med Mig och ditt bord kommer alltid att vara fullt när du är med Mig; människa! Jag skall leda dig på den väg du måste gå; göm dig i Mitt Hjärta när du behöver vila; tappa inte modet; Visheten skall vägleda dig; helga din tid åt Mig så skall Jag använda dig för Mina planer; Jag skall låta din mun bli skarp som ett tveeggat svärd när du uttalar Mina Ord; Jag avser att lära ut rätta domar till de okunniga; om du tillåter Mig att använda dig skall Jag genomföra Min Plan; intill dess att allt har blivit verkställt och genomfört, kommer inte Min brinnande längtan efter enhet och försoning bland er alla att förminskas; Jag har genom dig skrivit ner hur Jag vill att ni skall enas; från allra första början har Jag talat klart och tydligt;

Vassula, Mitt barn, har du inte läst att även lite jäst räcker för att hela degen skall genomsyras? ge Mig därför inte någon dom i förtid;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message