DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Anden har smort dessa Budskap
Anklaga inte de stolta, be för dem

9 augusti 1992

(Rhodos, Grekland)

(Efter ett regn av förföljelser efter att ha talat i TV, förtal och hinder. Många omvändelser skedde under programmets gång. Men sedan tändes en eld av en munk, som bekämpar Herrens budskap.) 

Vassula, Mitt Rop har uppväckt många döda hjärtan;

Jag skall tala för deras skull, för dem som står omkring dig: förbli i Mig mer än någonsin och var inte rädda; så mycket har Jag skrivit till er om Min Kärlek; den som är trogen mot Mig kommer inte att ryckas med av stormarna, men den som låter världen besegra sig kommer att förlora Mitt Hjärta; Anden har smort dessa Budskap, Anden är Sanning, därför kommer ingen att kunna stå i vägen för Sanningen; Jag har jämnat en väg för er, så be att ni kan förkunna Mitt Budskap så klart som ni bör göra;

ta Min Hand och vandra med Mig; käraste själ, Jag Är är er Helige Följeslagare; allt Jag har att säga nu är: fatta mod, var välsignade, och var förenade; be under era vedermödor; alla helgonen är med er; vi, oss? kom;

(Senare)

O Herre! Hör min bön,
lyssna till mitt rop på hjälp,
var inte döv för mina tårar.1

tro, Mitt barn, tro på Mig och lita på Mig; sorgsen skall du aldrig vara när du förföljs; hur länge skall det dröja innan du förstår Mig? se, Jag Är leder dig och Jag är känd för att ha omstörtat kungar och hela kungariken när dessa blev till hinder på Min väg; Jag har upphöjt de låga och tillrättavisat de högmodiga; kom, anklaga inte de stolta, be för dem;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message