DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min vän, Min lilla vän

28 juli 1992

(På väg till Rhodos, Grekland.)

Herre,
befäst Din stad 1 skydda den mot belägring,
befäst Din helgedom
ty jag måste möta ett folk
som säger till visionärerna: ”se inga visioner”,

och till profeterna: ”profetera inte sanningen för oss”
Har de inte läst,
”varje rike som är splittrat
blir ödelagt;
och ingen stad eller familj
som är splittrad kan bestå;”2
Och om det är genom Satan som tusentals omvänder sig
genom Ditt Budskap ”Sant Liv i Gud”,
ett Budskap som givits av Din Ande,
ett Budskap som fått Din Muns smörjelse,
genom vem är det då som deras heliga präster omvänder människor?

och därför säger Jag dig om och om igen, alla människornas synder och hädelser skall bli förlåtna, men hädelse mot Min Ande skall inte bli förlåten; om någon talar mot Min Helige Ande kommer han inte att bli förlåten, varken i denna eller i den tillkommande världen;3och du, låt inte ditt hjärta bekymras, Jag är med dig; kom, Min Vassula, Jag och du, du och Jag, tillsammans, förstår du?

ta emot Min Frid; vi, oss? kom;

2 augusti 1992

(Rhodos, Grekland)

Välsignad vare Herren, min Klippa,
som undervisar mig som Sin egen elev.

Vassula, älska Mig och visa Min Kärlek för alla; detta är din Herre som talar, Han som du säger att du älskar;

Jag välsignar dig, Mitt barn;

6 augusti 1992

(Rhodos, Grekland)

(Jag har blivit ombedd att vittna i TV.)

Min vän, Min lilla vän, tveka inte; förkunna Mitt Budskap och känn dig förtröstansfull; Jag Är är med dig; sök Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar och sprid Min väldoft; Mitt Hjärta är en Avgrund av Kärlek, ta emot Min Frid och mottag Min Ande; hedra Mig och förhärliga Mig;


1Det vill säga: befäst min själ.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message