DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

För att hålla dig vid liv har Jag erbjudit dig att äta Min Kropp och dricka Mitt Blod

27 juli 1992

Vassula, Min stackars brud, Jag har förutsett alla dina misslyckanden och dina svagheter långt innan du var född; Jag visste hela tiden att den Jag hade utsett till att kastas ut i världens fördärv och vara Mitt Nät, skulle vrida och vända sig i Mina Händer; Jag visste hur djävulen skulle gillra listiga fällor för att fånga henne som Mitt Hjärta älskar, var därför inte förvånad och tro inte heller att Jag är förvånad .... vill du fortfarande bära Mitt Kors som Jag så kärleksfullt erbjudit dig?

Ja, jag vill. Dölj inte Ditt Ansikte för mig, inte heller Ditt Kors. Ditt Heliga Ansikte som ser på mig skall ge mig den styrka jag behöver för att bära Ditt Kors. Detta är allt jag behöver. Jag förtjänar inte att konungarnas Konung så kärleksfullt blickar ner på mig från himlen.

Vassula, försök inte få Mig att ändra Mig angående ditt odelade hjärta,1 för att utföra den uppgift Jag så välvilligt erbjudit dig, måste din ande vara förenad med Min Ande, ditt hjärta med Mitt Hjärta, och i denna fullkomliga förening skall du kunna bli Mitt Eko; se! mod, dotter! din Älskade kommer snart för att få slut på sorgerna och klagoropen på denna jord; lyssna, dotter, har Jag berövat dig någonting?

Nej, Herre, Du har bara gjort det motsatta:
Du fyllde min mun med Himmelskt Manna,
Du gav näring åt min själ,
Du har gjort stora ting för mig.

ja! Jag har erbjudit dig ett fullt bord; Jag har erbjudit dig Mitt Hus, Mitt Hjärta och Mig Själv; Jag har erbjudit dig att leva med Mig, i Mitt Ljus; Jag har erbjudit dig Mitt Himmelska Manna från Min öppna Hand; Jag har erbjudit dig, under denna ökenvandring, en del av Min Mantel; för att hålla dig vid liv har Jag erbjudit dig att äta Min Kropp och dricka Mitt Blod;

Jag har vant dina steg vid att vandra i Mina Steg; Jag har i dig instiftat Mina nådebevis och Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar; Jag har hållit tillbaka legioner av demoner som var beredda att slita dig i stycken; som en Krigare har Jag kämpat och försvarat din sak mot Bedragaren; Jag har överöst dig och din familj med Mina välsignelser; Jag har restaurerat ditt hus2 ur ruin och död; Jag har så kärleksfullt pressat dina läppar mot Mina Sår och delat Min Bägare med dig; och som en Brudgum som erbjuder Sin bröllopssäng har Jag erbjudit dig Mitt Kors, Min Törnekrona och Mina Spikar för att helga dig; vad mer kunde Jag ha gjort för dig som Jag inte har gjort? ....

Vassiliki, 3 ge inte efter för dina naturliga impulser så att du förlorar dina frukter och lämnas kvar som ett förtorkat träd; Jag har uppvaktat dig, Vassiliki, av hela Min Själ, och av hela Min Själ har Jag för avsikt att behålla dig för alltid som Min, dock skall Jag från och med nu kräva mycket mer av dig än förut; om du inte står fast vid det som Mitt Heliga Hjärta begär kommer du att se dina kors fördubblas; kom ihåg, du har Mig att tacka för ditt liv och likaså din frälsning: håll dig på avstånd från världen som har allt utom Mig;

må den Styrka du tar emot av Mig öppna din mun till att förkunna Mina Under, må världens alla folkslag höra Mitt Budskap; Jag skall så överallt och i varje land, Jag skall odla upp era öknar och ljudet av Mina Fotsteg kommer att höras av alla jordens invånare, intill jordens yttersta gräns;

dotter, behandla Mig ömt så skall Jag erbjuda din själ glädje och tröst för att stilla din törst; stig upp vid midnatt nu och då för att prisa Mig och tacka Mig för den ynnest och de välsignelser Jag så frikostigt överöst dig med;

du är Mig kär, se på Min högra sida vem som är med Mig .... ja, din förespråkerska och din Moder som skyddar dig från fara och hot; som en lysande lampa på helgedomens lampställ;4 Hon visar dig Vägen till Mig;


1 Detta var en förebråelse från Jesus.
2 Dvs ”restaurerat din själ”.
3 Jesus utropade allvarligt mitt officiella födelsenamn.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message