DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din bäste vän, din käraste Helige Följeslagare;

10 juli 1992

(Villeneuve, Schweiz)

”De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som har blivit friköpta från jorden.” 1

Herre?

Jag Är; Jag talar, så tvivla inte; Vassula av Mitt Heliga Hjärta, tillåt Mig att skriva några rader för i kväll;

käraste vänner, Jag har kommit hela vägen från himmelen för att sjunga Min Nya Kärlekshymn för er, och påminna er alla om Min trofasta Kärlek;

Jag är din bäste vän,
din käraste Helige Följeslagare;

hela tiden har Jag varit vid din sida, och fastän Jag många gånger blev åsidosatt förblev Jag hos dig för att du skulle känna Min Närvaro; varje gång du var på väg att göra uppror mot Mig, tog Jag, Herren, full av Medlidande, dig vid handen för att dra dig in i Mitt Hjärta och visa dig Min Oändliga Kärlek; Min Själs välsignade! ensam är du inte; Jag är alltid med dig för att trösta dig och skydda dig så som man skyddar sin ögonsten; säg inte, ”det är mörker överallt omkring mig”, Jag är nära dig för att leda dig ut ur detta mörker; du behöver bara säga: "kom Herre!" så skall Jag komma flygande till dig, Mitt barn;

dag och natt väntar Jag på er överlåtelse, dröj inte; överlåt er fullständigt åt Mig så att ni kan vara i Mitt Ljus; om ni älskar Mig kommer ni att låta Mig göra det som Jag tycker är bäst för er; frukta inte, erbjud Mig ert hjärta så skall Jag lägga det i Mitt Heliga Hjärta för att förtära det; om ni älskar Mig som ni säger, kommer ni att sjunga Min nya Kärlekshymn för folken, för att förhärliga Mig och uppväcka ett nytt liv för varje själ;

Jag har gett er Mitt Hjärta, kommer ni att ge Mig ert? Kärleken är vid er sida och med Min Kärleks Suck på era pannor, välsignar Jag er och era familjer; var ett;

(Vår heliga Moder)

Jag är vid er sida för att trösta er, men även Jag, som är er Moder, behöver er tröst, för Mitt Hjärtas oro är stor; många av Mina barn gör uppror mot Den Högste; Jag behöver era böner; ge Mig era böner för Mina intentioner;

Vassula, säg åt dem att leva som Guds barn;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message