DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall sända dig till ytterligare några länder

8 juli 1992

”Det var en gång ett vinträd: Du flyttade det från Egypten;
Du röjde rum för det, och planterade det så att det kunde växa,
det rotade sig och uppfyllde hela landet.
Ditt Budskap täckte bergen med sin skugga,
Din ceder med dess grenverk,
bredde ut sig ända till havet,
och dess rotskott ända ner till floden.
Gud, vi ber, skåda ner från himmelen och se på detta vinträd,
låt dig vårda om det, skydda det som Din Egen Hand
 har planterat.” 1

Herre?

Jag Är; lilla barn, luta dig mot Mig;

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, jubla! din Konung har kommit ända till din tröskel och in i ditt rum; din Konung har böjt sig ned från ovan för att nå dig; steg för steg har Jag undervisat dig, Jag är din Lärare, undan för undan har Jag dragit dig bort ifrån världen för att kasta dig in i Mitt Hjärta; Jag har uppenbarat för dig ting som är bortom din kunskap och din förmåga;

tro, Min söta elev, Jag, Jesus, älskar dig; ta emot Min frid; vi skall arbeta tillsammans; Jag och du skall sprida Mitt Budskap; Jag skall sända dig till ytterligare några länder, sedan, när Jag känner att du har fullgjort ditt uppdrag, skall du återvända till Mig; Jag Själv skall komma och hämta dig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message