DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Andlig vägledning från Jesus

14 juli 1992

”Herre, när jag första gången anklagades
hade jag inte ett enda vittne som talade till mitt försvar,”
utan alla svek mig.
Men Du, Herre bistod mig och gav mig kraft,
för att genom mig hela Budskapet skulle förkunnas

för alla folk;
och så räddades jag ur lejonets gap.
Herren skall rädda mig från alla onda anslag mot mig,
”och de är många!”
och Du skall till sist föra mig in i Ditt Rike.
Din är härligheten i evigheters evighet. Amen. 1

Min Vassula, lev ett fridsamt liv, älska Mig och ta med dig Min Frid överallt dit Jag sänder dig; har du ännu inte förstått Min Makt? så vad finns det då att frukta? Jag har lagt Mitt Finger på dina läppar; du är inte helt medveten om det, ändå säger Jag dig, Mitt Finger är på dina läppar för att uttala allt det Jag Själv har gett dig;

nej, du kommer inte att klara dig oskadd, men Jag har tillräcklig Makt för att läka dig och hela dina sår; Min Kalk smakar bittert, dock var det av Kärlek som Jag inbjöd dig att dela den med Mig; om Jag inte stod vid din sida, skulle du ha slitits i stycken; så oroa dig inte, ingen kan rycka dig från Min Hand;

hör Mitt råd: slit inte ut dig; ivern för Mitt Hus uppslukar dig och Jag är glad över din entusiasm att förhärliga Mig; men inte desto mindre säger Brudgummen till Sin brud: profetera i frid och låt Min Helige Ande få vara din Vägledare; Min Helige Ande skall inte lasta på dig tyngder som övergår din styrka; förläng därför inte frågorna och mötena; Min Ande skall leda dig så att du kan ge dem tillräckligt, endast det väsentliga bör göras; tjäna i ödmjukhet, predika och lär ut allt som Jag har gett dig; på så sätt kommer du att förhärliga Mig; var noga med vad du lär ut; upprepa endast de ord Jag Själv har gett dig; lägg varken till eller dra ifrån något; var hängiven mot Mig;

Jag påminner dig om dessa saker för att du skall förkunna Min Kunskap fullkomligt; Jag vill att du skall vara Mitt Eko så att de som lyssnar kan känna igen Min Röst; var noga med att alltid välja rätt sätt;

Vassula, Min Brud, loppet är ännu inte över; men gör ändå allt i frid; Jag vill ha Min brud nära Mig, under Min diktamen nu och då; arbeta tillsammans i harmoni med Mig; Jag sänder dig att bärga en skörd som Jag Själv arbetat för; kom därför ihåg: trösta Mig, längta efter Mig, törsta efter Mig i Min stillhet, och låt din Frälsare få vila i dig;

Jag, Jesus, välsignar dig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message