DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ge Mig allt som kan stilla Min törst
Vad mer kunde Jag göra som Jag inte har gjort?
Jag har inristat er i Mitt Hjärtas kött

20 april 1992

Jahve, jag är Din slav,
och jag ger Dig idag än en gång min vilja
så att Du kan göra vad Ditt Hjärta vill med mig.
Vilken glädje att vara i Din Närvaro
och att få vandra med Ditt Majestät!
Hur ska jag återgälda Dig
för alla välsignelser Du öst över mig?
Jag behöver bara lyfta mina ögon mot Himlen
för att Du skall böja Dig ned och lyssna på mig;
och när jag åkallar Ditt Namn,
stiger Du i Ditt Majestät ned hela vägen från Din Tron,
Du som härskar över Himmel och jord,
för att vara hos mig i mitt rum och hålla mig sällskap.

Jag kommer till dig; elände attraherar Mig, fattigdom bedårar Mig, så trötta inte ut dig med att bli rik; sätt Mig, din Gud, som ett sigill på ditt hjärta, så skall Jag fortsätta, Min älskade, att bevisa Min ljuvlighet mot dig;

Min Gud är god mot mig,
ett fäste när jag är betryckt och förtalad,
ett fäste i svåra tider.
Min Gud är mitt skyddande Värn.
Satan kan vässa sitt svärd,
böja sin båge och sikta på mig,
men min Gud, min Abba, så oändligt Ömsint,
skall vara nära och få djävulen att fly.

ge Mig obegränsad kärlek, Jag ser ned från Himmelen på er alla, för att se om någon enda söker Mig utan egennytta; vilken glädje och vilken lycka ges Mig inte var gång Jag hör Mitt Namn lovprisas! men många har vänt sig bort, många är fläckade av synd, låt Mitt Hjärta glädjas åt fattigdom; låt Mitt Hjärta jubla över en kärlek utan egennytta; ge Mig, dotter, liksom Jag har gett dig; kom inte inför Mig tomhänt;

Mina gåvor är Dina, alla gåvor jag har fått är faktiskt Dina.

ge Mig offer; var generös, har Jag inte varit generös mot dig? ge nu åt Mig, liksom Jag har gett åt dig; ge Mig offer för att stilla Min Rättvisa; 1 bygg upp vad Jag har bett dig att bygga upp; 2

O, Vassula! ge Mig allt som kan stilla Min törst! sätt din tro till Mig; ge Min Kärlekshymn åt dem som väntar på Mitt Ord, ge så att alla jordens invånare kan få höra Mitt Barmhärtiga Rop; 3 Jag kan inte ignorera Mina barns innerliga bön;

Herre, jag ber Dig att leda mina steg i Sanningen och i Ljuset.

då skall du fortsätta att göra tjänst inför Mig och Jag skall öppna din mun och fylla den med Mina Ord för att förhärliga Mig; och genom dig skall Jag åstadkomma en synlig Avbild av Mig Själv; Jag skall röra vid Mitt folks hjärtan, och även människor som aldrig känt Mig kommer att välsigna Mig; ringakta dig själv så skall Jag inte avvisa dig;

Jag, Jahve, skall rädda dig;

(Senare)

Kom tillbaka till oss och bo i vårt hjärtas mitt;
låt vårt hjärta kallas:
Den Trofasta Staden och Ditt Heliga Berg.

lilla barn, Jag ger dig Min Frid;

er Heliga Moders råd och böner,4 Mina själskval och rop från Mitt Heliga Kors till världen har förblivit obesvarade; Vi har kommit för att erbjuda er alla Vår Frid, och förbereda er för er färd till himmelen, men Kärleken har blivit åthutad och Friden har på ett förrädiskt sätt ersatts av slöhet och en upprorisk ande;

Jag sökte på alla håll efter något sätt att väcka er ur er ständiga likgiltighet och få er att återvända till Mig för att leva Heligt, men Jag hörde inget ljud ifrån er; vad mer kunde Jag göra som Jag inte har gjort? Mina vänner, ni har inte tagit Våra Rop på allvar; Jag steg ned för att erbjuda er Mitt Hjärta; Jag har inristat er i Mitt Hjärtas kött, Jag har skrivit Min Kärleks Hymn till er alla,

– Jag besökte er –

Mina ögon flödar av Tårar och Våra Två Hjärtan är sönderslitna därför att ni inte har hållit fast vid Helighetens Stig, världen gjorde narr av Våra Barmhärtiga Rop och ingen lyssnade på allvar;

Jag är er Gud och Sköld, full av Ömhet, och Jag är känd för att ingripa snabbt i nödens tider; men ni föredrog att vandra i mörkrets skuggor och i dödens dal; Min godhet har lönats med er ondska som anklagar Mig för att försöka rädda er ....

Min Kärleks Hymn5 till er blir ständigt förlöjligad, nedsvärtad och smädad, ty i er ande finns en mörkrets ande; ni skördar på Bedragarens åker för att visa världen att Mina Heliga Ord är vanhedrande och utan substans, 6 men också där, 7 kommer era ansträngningar att vara förgäves; när ni skall komma till Mig för att få hjälp under reningens dagar, kommer ni att ropa, men Jag skall inte lyssna; människor är fast beslutna att tysta ner Mig och lägger ut snaror, andra lägger svekfulla planer dagen lång; de onda kan hoppas att kunna knäcka dig, Mitt barn som Jag har utvalt, och behandla dig som jordens avskum, men Jag har svurit att hålla dig på fötter; Jag skall upprätthålla dig för Mitt syfte ....

Jag har sagt dig, Mitt barn, att dina förföljare kommer att tillåtas ge dig stora och svåra sår, men de är till för Min Ära och för din rening; din korta livstid är ingenting och du är bara en övergående skugga på jorden och dina sår och lidanden på jorden är bara en vindfläkt jämfört med Mina; det är Jag, din Frälsare, som har hållit din själ i Mina Armar och fått din ande att leva endast för Mig; det är Jag, Härlighetens Herre, som lade en Ny Kärlekens Hymn i din mun för att du skall sjunga den för världen och smälta ner dess förhärdade hjärta;

se, du har gett Mig en eller två droppar av ditt liv, och Jag, hur mycket har Jag gett dig? Jag har gett dig att dricka från de Eviga Källorna ur Mitt Bröst, Jag har aldrig svikit dig; under en mödosam strid vann Jag ditt hjärta, ynkliga lilla varelse, och gjorde dig till Min; Jag har behandlat dig mildare och ömmare än någon annan, trots din barnsliga oförskämdhet; Jag, din Skapare, blev betagen av din outsägliga svaghet och ditt elände, och du, Min skapelse, slogs av bävan genom Min fullkomliga Skönhet och Mitt bländande Ljus; du är lera och av samma lera formade och gestaltade Jag andra också; Jag blåste Liv i dig och skapade var och en av er till ett porträtt av Min Bild; Jag ber dig läsa: ”lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan;” 8 din stund på jorden är, som Jag sade, en övergående skugga, så håll fast vid Mig;

– du behöver inte bevisa din oskuld, 9 Jag, din Skapare, känner dig; Mitt barn som Jag har utvalt, var inte rädd, kom till Mig så skall Jag värma dig; var inte rädd när du ärar Mig;

snart skall allt som Jag har förutsagt äga rum, och nu när de tidigare förutsägelserna slår in, kommer många att darra när de inser att:

Lammet som sitter på Guds Tron

verkligen hade sänt en budbärare bland dem, en budbärare med goda nyheter och med en Kärlekshymn i sin mun, för att sjunga den Allra Högstes Nya Hymn för alla folk, just så som hon hade hört den från Honom Själv, den Sublima Kärlekens Källa; och att ni verkligen var Mina från begynnelsen;


1 Jag tvekade. Jag visste inte exakt vad Gud menade.
2 Jag förstod fortfarande inte.
3 Till sist förstod jag att jag måste fortsätta mer än någonsin att vittna och göra Guds Budskap känt.
4 Jag förstod; Vår Heliga Moder av Medjugorje.
5 Det vill säga, Budskapen i ”Sant Liv i Gud.”
6 Jesus syftar på de människor som beslutat sig för att förvränga varje ord i dessa Budskap för att visa världen att dessa Budskap är farliga och inte kommer från Gud.
7 Liksom under andra tider av förföljelse.
9 Mina anklagare har mötts sinsemellan för att döma och fördöma mig som någon som inte kommer från Gud. De gjorde sig till och med besväret att skriva en bok mot mig. (5 personer.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message