DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kuva köttets naturliga begär
Världen har bytt ut Min Gudomlighet mot en värdelös imitation

19 april 1992

Städer byggs upp av en enda Välsignelse ur Din Mun,
förfallna altaren återuppbyggs genom en blick från Dig
och de döda får liv av ett enda andetag från Dig
för att upphöja Ditt Heliga Namn,
och alla som Du täckte med Din strålande dagg 

försonades med Dig,
men allting raseras av de ondas munnar.
Döden upphöjer Dig inte,
det är de levande som prisar Dig dag och natt.

du har talat väl, dotter, segerpriset finns hos er alla;1 fördubbla era böner, era offer och er fasta; kuva köttets naturliga begär; kuva er kropp och låt den inte få igenom sina krav; lär er kropp att lyda er; var i ständig bön till Mig och ha Mig i tankarna vart ni än går; Jag är er Gud;

be för era bröder och systrar som följer en falsk religion,2 en falsk avbild av Mig; djävulen har stigit ned till ert släkte i raseri; dessa sekter har förutsagts i Skriften; Vassula, dessa falska religioner har spridit sig i Min Kyrka3 likt cancer i en kropp; dessa sekter är cancern i Min Kropp; de kan argumentera för att den sanna visheten finns hos dem men Satan försöker att om möjligt vilseleda hela världen, även de utvalda;

världens envisa vägran till ånger har fört den vilse; ert släkte kände Mig, ändå vägrade de att erkänna Mig; de föredrog att följa Satans läror i sitt förmörkade förstånd; Jag har gett Min Frid men världen förkastade Min Frid; världen bytte i stället ut Min Härlighet mot en Lögn, den bytte bort Mitt Eviga Offer mot förödelsens styggelse:

upprorets ande

given av Upprorsmannen;

världen har bytt ut Min Gudomlighet mot en värdelös imitation: en dödlig människa, den har övergivit den Gudomliga Sanningen för en Lögn; men det har blivit sagt 4 att vid Tidens slut kommer Satan att vara verksam och det kommer att ske mirakler av alla slag, och en hel del bedrägliga uppvisningar av tecken5 och underverk och allt ont som kan bedra dem som är på väg mot undergången, därför att de inte ville omfatta Kärleken till Sanningen som kunde ha räddat dem;

orsaken till att Jag sänder en makt att vilseleda dem och få dem att tro på vad som inte är sant, är; att fördöma alla som vägrade tro på sanningen och istället valde ondskan; Upprorsmannens makt6 är sådan att han utan någon fruktan nu har framträtt öppet för alla; det är om denne profeten Hesekiel7 talade, den som är uppblåst av stolthet, den som gör anspråk på att vara Gud, den som efterapar Sanningen, den som betraktar sig själv som Min jämlike och säger att han sitter på Min Tron; Upprorsmannen är verkligen Min Kyrkas Fiende, Antikrist, den människa som förnekar den Heliga Treenigheten;

har ni inte läst: ”vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? - han är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen, ty den som förnekar Sonen har heller inte Fadern och den som erkänner Sonen har också Fadern;”8

dessa Satans läror lär er att tro på reinkarnation, fastän det inte finns någon reinkarnation; de håller uppe ett yttre sken av religion men har förkastat dess inre styrka: den Helige Ande och den Heliga Kommunionen, Mitt barn; Satan går förklädd som en ljusets ängel för att bedra många, och tillsammans med Upprorsmannen9 kommer han att tilldela stora hedersbetygelser åt dem som vill erkänna honom, genom att ge dem stor makt och myndighet och genom att utskifta landområden till belöning; 10

men Jag säger er i sanning, att snart skall himlen öppnas och Min Eld skall komma ned över dem och förtära dem,

Jag Är
Trofast och Sann;
Jag Är
Domare och Rättrådighet;
Jag Är
Guds Ord;
Jag Är
konungarnas Konung och herrarnas Herre;

och Jag upprepar Mitt Löfte till er:
Jag skall verkligen vara hos er snart;


1 Det vill säga, segern beror på oss.
2 Sekter som Jehovas Vittnen, New Age, Moon-sekten etc...
3 Vi är alla Herrens Kyrka.
5Satan, som härmar Gud, kan till och med ge stigmata, vilket han givit någon som tillhör New Age.
6 Frimureri.
9 Frimurare.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message