DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De som ivrigt söker Mig skall finna Mig

23 april 1992

Min Gud,
rationalism, modernism, sekter och ateism
har trängt in i Din Härlighet,
de har vanhelgat Ditt Heliga Tempel
och besudlat Ditt Heliga Namn.
De har reducerat Din Helgedom till en hög med ruiner.
De har lämnat efter sig Dina barns döda kroppar
till byte för gamarna.
hur länge kommer Du att vara borta, Herre? Länge?

HERDE!
Var är Du? Avfallet slukar Dina får
och rationalismen förstör Din fårfålla.

ingrip snart i Din mildhet,
vi kan knappast bli mer krossade;
hjälp oss, Gud vår Frälsare,
för Ditt Heliga Namns skull.
Vi är Ditt folk, eller hur?
Fåren i Din hjord.

Herde?
Hur länge till, Herde?
Varför håller Du tillbaka Dina steg?
O, öka på Dina steg över dessa ändlösa ruiner:
Avfälligheten skränade där Ditt Hjärta brukade vara,
fast besluten att förstöra allt som kom ur Din Hand.

Min Herde
jag ropar högt till Dig,
våra krafter sinar,
så säg mig, hur länge till måste vi vänta?
Stunden har kommit att Förbarma Dig över oss,
hör våra suckar, och låt vårt rop komma inför Dig!

själ! Jag, din Herde, har böjt Mig ner ifrån Min Bonings höjder, och blickat ned på jorden från himmelen för att höra Mina lamms suckar, och rädda dem som dömts att dö på ett grymt sätt; liksom

Mitt Ord

har blivit era fötters lykta och ett ljus på er stig, så skall Jag sprida Mitt Ord till varje folk och innesluta er alla i Mitt Transcendenta Ljus, så att ni vandrar fram utan hinder, och springer utan att snava;

Jag älskar dem som älskar Mig, de som ivrigt söker Mig skall finna Mig! Jag har gett er Mitt Hjärta att älska: så älska Mig och Jag skall göra stora ting i er;

– lilla barn, Min Återkomst är närmare än du tror, Jag kommer, Min Vassula, för att härska i varje hjärta; Jag har lyssnat på dig; låt inte ditt hjärta vara oroat eller bedrövat, för ingenting skall komma mellan dig och Mig; Jag ber dig, Min älskade och Min brud, om uthållighet och tro så att du växer i Mig;

Jag välsignar dig, lev i Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message