DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Heliga Hjärtas Skatter
Bär frukt i helighet

9 april 1992

(Arizona)

Herre?

Jag Är; Jag ger dig Min Frid; välsigna Mig;

Jag välsignar Dig, min Konung.

om någon ber dig om ett budskap från Mig så säg dem att Jag redan har utgjutit Mitt Hjärta för dem; därför har Jag talat till dem genom dig;1 Jag har öst Mitt Heliga Hjärtas Skatter över dem; detta är Mitt Budskap till dem alla;

April 10, 1992

(Arizona)

(I en kyrka med namnet ”Vår Fru av den Ständiga Hjälpen”.)

säg till Mina barn: bär frukt i helighet; Jag har gett er Mitt Hjärta, vad vill ni göra med Det?

Vassula, kom ihåg Min Närvaro; Min Närvaro är Glädje, Frid, Kärlek och Helighet;


1 Det vill säga: genom hela denna uppenbarelse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message