DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var lydig mot Kärlekens önskningar så att alla ser att du är Min lärjunge

17 april 1992

Så länge Din Andedräkt blåser på mig
kommer Du att fortsätta att förnya mig
och hålla mig på fötter. 
Andas på mig, så att jag inte dör, Herre. 
Träng in i min själ med Ditt Ljus. 
Jahve, min Gud, klädd i Ära och glans, 
må Du vara välsignad. Amen.

var i Frid; tillåt Mig att leda dig som Jag önskar, Jag älskar dig med evig kärlek, tvivla aldrig på Min Kärlek;

kom, Mitt barn, du och Jag, tillsammans, tillsammans i förening med Mig, tillsammans förbundna med Mitt Kors, vi kommer att föra många själar tillbaka till Mig; gör ditt bästa så skall Jag göra resten;

låt Mig använda dig till Min Ära intill slutet; gläd Mitt Heliga Hjärta och fortsätt att vara ingenting; låt ditt hjärta vara Min Himmel; Jag skall fortsätta att försörja din själ; lovprisa Mig ofta och älska Mig; älska din Herres Hjärta; älska din Mästares sönderslitna Hjärta; längta efter Mig och törsta efter Mig, din Konung, förneka dig själv så att du förblir i Min Kärlek och inte blir bedragen; se varken åt vänster eller åt höger, så skall Jag utföra ännu större verk genom dig;

du blir beskuren då och då men Jag har lagt märke till hur din svaga natur ogillar det! allt Jag gör sker med vishet ifrån Visheten Själv; så, Min Vassula, tillåt Mig att beskära dig då och då; tro Mig, det är nödvändigt för att du skall växa; Jag har utvalt dig för detta uppdrag: att gå ut till folken och att bära frukt; Jag vet hur bräcklig du är och hur mycket Satan skulle vilja se dig utplånad från jordens yta, men Jag står vid din sida; klaga därför aldrig utan acceptera villigt alla dina prövningar, med kärlek och stor ödmjukhet; djävulen kommer att avväpnas och fly för dessa dygder; ge aldrig djävulen ett fotfäste;

ingen har ännu förstått bredden och längden, höjden och djupet i Min Kärlek; Jag vill ha dig helt och hållet för Mig, endast för Mig; Jag säger dig detta om och om igen alltifrån första början när Jag kallade dig; Jag har trolovat Mig med dig för Mitt förhärligandes skull, för att du skall arbeta tillsammans med Mig; ditt sinne bör nu inriktas på Mig och endast på Mig;

be hela tiden, begär allt du behöver av Mig; var lydig mot Kärlekens önskningar så att alla ser att du är Min lärjunge; Jag tog dig till Mig för att du skulle leva ett heligt liv under Mitt Ljus; kom ihåg: du har en Mästare och det är Jag; du har en Fader och det är Jag; du har en Make och det är Jag; du har en Kärlek och det är Jag; Jag har lärt dig att leva av Sanningen och i Kärleken för att du skall kunna växa i Mig; – en gång var du okunnig om Mig och slav under världen och det skapade, men Jag, din Skapare, har lösgjort dig så att du älskar Mig över allt och över alla;

idag frågar Jag dig: är du lycklig över att vara med Mig på detta sätt?

Jag är mycket lycklig, Herre. Du vet det.

du har blivit ett föremål för Satans skräck och fasa, det är därför du nu kan se och känna hans ilska; ju mer din frukt förökas, desto fler bränder anlägger han, han samlar lögner och bedrägerier för att anklaga dig; han brottas med ängeln som Jag gett dig; han samlar ihop åt sig bedrägerier mot dig, men trots allt detta, vill du fortfarande fortsätta detta Gudomliga Verk med Mig?

Jag, som av kärlek är Din slav,
skall tjäna Din Storhet och Ditt Majestät
intill slutet.

Min älskade, då skall Jag fortsätta att leda dig med Kärlekens band, kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message