DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vem är villig att ge upp sina intressen för Mina?

30 mars 1992

Hela dagen längtar jag
efter Dig, min Gud,
dagen lång tynar jag bort av kärlek till Dig,
på grund av Din Ömhet
och Din Oändliga Barmhärtighet, min Gud;
Din Kärlek som Du har visat mig
får min själ att mer än någonsin ropa till Dig att rädda mig.
Jag längtar till Ditt Hus där Du bor.
Jag längtar efter Dina Heliga Gårdar.
Säg mig därför, min Herre och Gud, vad kan jag vänta mig?
kommer Du att se till min bräcklighet?
O, befria mig från alla mina synder och ge mig nåd än en gång.
Allt mitt hopp står till Dig, min Gud.
Amen.

åh Min Vassula, var Mitt trösteredskap; Jag, Jesus, välsignar dig; frukta inte, Mitt barn, Jag är Alltid Trofast och står vid din sida;

Mitt barn, för Min Kärleks skull har Jag prövat din tro och Jag har blivit förhärligad; Jag är ingen främling för dig, så tillåt Mig ännu en gång att dra dig in i Mina Sår; frukta inte, Jag skall visa Min härlighet genom dig och människor skall förstå hur Jag har lidit;

kom, kom närmare Mig, Min Kärleks Eld flammar ur Mitt Heliga Hjärta och om du tillåter Mig skall Jag besöka dig på detta sätt och göra dig till en lysande fackla; du är bestämd till att ära Mig och leda själar till Mig så att Jag kan förtära dem; Jag skall göra dem till Ljusets bärare, klara lågor som aldrig slocknar, som aldrig falnar och som aldrig kan släckas; o Min lilla vän, varje fiber av Mitt Hjärta ropar efter Kärlek! Frid! Enhet!

Jag är er Helige Följeslagare, skapelse, er mest Trogne Vän som dag och natt bjuder er till Mitt bord; Jag vädjar utan uppehåll om er vänskap, för att rädda er .... Min Fader har en Eld i beredskap för detta släktes synder och som en stormvind skall den plötsligt komma över er; människor säger: “vi vill ha fred” även när deras hjärta önskar föra krig mot Mig och mot himmelens makter; som en stormvind skall Jag komma för att avkunna dom över detta gudlösa släkte; som en orkan skall Jag blåsa över er och sprida er som agnar;

Herre, hur blir det med dem som älskar Dig? hur blir det med Dina offersjälar? visst måste det väl finnas några människor som älskar Dig? Det finns några få, min Kung, som inte har övergett Dig för att tjäna falska gudar eller odjuret.

lägg dem på en våg .... och se vilken av de två vågskålarna som väger tyngst; fram till denna dag är det många som varken känner ånger eller fruktan; Jag är villig att visa Barmhärtighet mot er alla innan Min Rättvisa faller över er, och Jag är villig att ge var och en ett odelat hjärta fyllt med Kärlekens ande, men Jag behöver fler offersjälar, Jag behöver självutgivande kärlek; hur många är redo att offra? hur många är beredda att offra sig till Mig så att Jag kan förvandla dem till krucifix? kommer någon att böja sitt öra för Mina enträgna böner? hur många är villiga att bli fridstiftare och så frön som bär renhetens frukt? vem kan förbli obesmittad av världen tills Min återkomst? vem är redo att lyssna?

Jag är god och rik på medömkan men mycket få vill leva förenade med Mig; vem vill ge upp sina motiv för Mina Motiv? vem är villig att ge upp sina intressen för Mina? vem vill söka det som är minst eftertraktat i denna världen och bära Det med kärlek?

- Mitt Kors -

och vem är redo att söka det som minst av allt är eftersökt bland er, vem vill söka: Kärlek?

kom, be för världens omvändelse;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message